Жария оферта келісімі

I. ҚОСЫМШАНЫ ПАЙДАЛАНУ

1.1. Терминдер

Келісім-шарт – Қосылу шарты

VLife мобильді қосымшасы (бұдан әрі VLife) – кең ауқымды міндеттерді шешуге арналған "Grand era" ЖШС-не тиесілі электрондық бағдарлама

Пайдаланушы – өзінің электрондық құрылғысында VLife қосымшасын орнатқан, тіркелген және іске қосқан адам

Сатып алушы – VLife арқылы тауар сатып алған жеке тұлға (Пайдаланушы)

Сатушы – VLife арқылы өз тауарларын сататын заңды тұлға

VLife Серіктесі – VLife арқылы өз тауарларын немесе қызметтерін ұсынатын коммерциялық ұйым

VLife Операторы – VLife жалғыз құрушысы және иесі, "Grand era" ЖШС заңды тұлғасы»

Мобильді құрылғы – VLife орнатуға болатын Android немесе iOS операциялық жүйелерін пайдаланатын электрондық құрылғы

Аутентификация деректері – Пайдаланушының VLife-та тіркелу және авторизациялау үшін қажет жеке деректері

Тіркелу– Пайдаланушы VLife мүмкіндіктерін пайдалану үшін қажетті жеке деректерді табыстау процедурасы

Авторизация – VLife-ты Пайдаланушы ретінде қолдануға арналған әрекеттер тәртібі

SMS-авторизация – Пайдаланушыны оның телефон нөміріне SMS-хабарлама жіберу арқылы сәйкестендіру рәсімі. Хабарламада бір реттік код бар

SMS-код – операцияларды растау үшін қолданылатын бір реттік код

Бейілділік бағдарламасы – бұл VLife Қосымшасының Пайдаланушылары үшін артықшылықтар, жеңілдіктер мен ұпайлар жүйесі

Пайдаланушының мәртебесі – Бейілділік бағдарламасындағы Пайдаланушының белсенділік деңгейі

Ұпай– Пайдаланушының шотына есептелетін және VLife Операторы белгілеген есептеу ережелеріне сәйкес есептен шығарылатын есеп бірлігі

ХТТ- халық тұтынатын тауар

МӨ - мұнай өнімі

Мультитөлем – ұпайлармен ішінара төлеу және банк картасымен (және/немесе жанармай құю станцияларында қолма-қол ақшамен) ішінара төлеу мүмкіндігі

Пайдаланушының шоты - Қосымшадағы Пайдаланушы ұпайларын есептеу және есептен шығару транзакциясы туралы деректер жиынтығы

Транзакция – нәтижесі ұпайларды есептеу немесе есептен шағару болып табылатын операция

Бөліп төлеу/Несие – тауарлар немесе қызметтер үшін олардың құнының толық көлемінде емес, белгілі бір аралықпен бөліктермен төленетін төлем әдісі

Автожанармай құю станциясы, газ құю станциясы, Автожанармай құю станциясы-газ құю станциясы (бұдан әрі – АЖҚС, ГҚС, АЖҚС – ГҚС) – «PetroRetail» ЖШС желілеріне арналған жабдықтардың технологиялық кешені (Qazaq Oil және KazMunayGas брендтері) ) және автокөліктерге жанармай құюға арналған «Автогаз Трейд» ЖШС (GASENERGY бренді)

1.2. Шарттың тақырыбы Осы Келісім-шарт "Grand era" ЖШС — не (бұдан әрі мәтін бойынша — VLife Операторы) айрықша құқығы тиесілі смартфондарға, планшеттерге және басқа да мобильді құрылғыларға (iOS және Android операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін) арналған VLife Super App (бұдан әрі мәтін бойынша — VLife) мобильді қосымшасын пайдалану тәртібін белгілейді. Осы Келісім-шарт Пайдаланушы мен VLife Операторы арасындағы заңды міндетті келісім болып табылады, оның мәні VLife операторының Пайдаланушыға VLife Операторы айқындаған көлемде оның функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес VLife-ты пайдалану құқығын беруі, сондай-ақ өзге де ілеспе қызметтерді көрсету және өзге де сервистерді ұсыну болып табылады.

1.3. Қосымшада тіркелуге байланысты міндеттемелер. Пайдаланушы VLife-та тіркелген сәтке дейін осы Келісім-шартпен толық танысуға міндетті. Пайдаланушының VLife-та тіркелуі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес Пайдаланушының осы Келісім-шартты толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді. VLife-ты пайдалану аутентификациялық деректерді және/немесе қолжетімділік кодтарын енгізе отырып, VLife көмегімен дайындалған және/немесе берілген электрондық құжаттар мен өкімдердің қағаз нұсқасындағы құжаттар мен өкімдерге баламалы (тең мәнді) және заңды күшке ие екендігіне, VLife пайдаланушысы өз қолымен қол қойған құжаттар мен өкімдердің заңды күшіне тең екендігіне сөзсіз келісімін білдіреді. Сондай-ақ, VLife-ты пайдалану Пайдаланушының VLife-тағы кез-келген әрекеті туралы сөзсіз келісетінін білдіреді, оның ішінде белгішелерді, батырмаларды, сілтемелерді, атауларды басу, деректерді енгізу және қосымшаның элементтерімен өзара әрекеттесудің басқа тәсілдері, оның қосымшаның осы элементтерімен белгіленген әрекеттерді жасау ниетінің баламалары. Мысалы, "Төлеу" батырмасын басу пайдаланушының төлемді физикалық шындықта болғандай жасау деген ниетін толық білдіреді. VLife қолданбасын мобильді құрылғыға орнатқан және телефон нөмірі бойынша тіркеу процедурасынан өткен кез келген кәмелетке толған адам әдепкі қалпы бойынша VLife пайдаланушысы болып саналады. VLife қосымшасында тіркеле отырып, Пайдаланушы өзінің кәмелетке толғанын растайды. VLife операторы VLife-ты кәмелетке толмаған адам пайдаланған жағдайда, егер Пайдаланушы қосымшаны басқа біреудің мобильді құрылғысына орнатып, басқа біреудің телефон нөмірін пайдаланған жағдайда жауап бермейді. Пайдаланушы/Сатып алушының VLife қызметкерлерімен және VLife Серіктестерімен қарым-қатынасы жалпы қабылданған мораль мен коммуникациялық этикет қағидаттарына негізделуі керек. Қандай түрде және кімге жолданғанына қарамастан, әдепсіз сөздерді, былапыт сөздерді, тіл тигізу сөздерін, сондай-ақ қорқыту мен бопсалауды пайдалануға қатаң тыйым салынады. VLife Операторы кез келген уақытта күдікті әрекеті немесе Келісім-шартты жүйелі түрде бұзуы байқалған кез келген Пайдаланушыны бұғаттауға құқылы. Күдікті әрекет болып саналады, бірақ олармен шектелмейді: бір уақытта бірнеше рет тапсырыс беру және сатып алу немесе қызметтерді жою.

1.4. Пайдаланушыға берілетін функциялар VLife қызметтері делдалдық сипатқа ие. VLife бір тараптан VLife Операторының Серіктестері мен екінші тараптан Пайдаланушы арасындағы өзара әрекеттестікті, соның ішінде ақпарат алмасуды және жеке операциялар жасауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. VLife VLife Серіктестерінің әрекеттері үшін жауап бермейді. Сервис функционалы "сол қалпында" (as is) шарттарымен ұсынылады. VLife-ты өзінің функционалдық мақсатына сәйкес өтеусіз, жай, табысталмайтын, мерзімсіз лицензияны мынадай тәсілдермен және мынадай шектерде пайдалану құқығымен береді: Пайдаланушының мобильді құрылғысына VLife орнату; VLife- те тіркелу және авторизациялау; Пайдаланушының жеке кабинетінде Пайдаланушының дербес баптауларын орнату және өзгерту; Тауарлар мен қызметтерді іздеу; Төлемдер жасау үшін төлем карталарын қосу; Сатып алу, соның ішінде тауарларды жеткізу әдістерін таңдау және үшінші тұлғаларға сыйлық ретінде сатып алу; Төлемдер жасау, несиемен немесе бөліп-төлеумен сатып алуды Рәсімдеу, сыртқы сервистерді Төлеу; Қызметтер ақысын төлеу; Сатып алудан кейін немесе қызметтерді төлегеннен кейін VLife серіктестеріне пікір жазу және бағалау; Авиабилеттерді іздеу, брондау және оларға ақы төлеу; VLife Клубына қатысу, соның ішінде ұпайлар мен сыйлықтар алу; VLife арқылы сыйлықтар жіберу және алу. VLife функционалдығы Пайдаланушының мобильді құрылғысының операциялық жүйесіне байланысты болмашы айырмашылықтары болуы мүмкін.

1.5. Қосылу Келісім-шартын қабылдау, әрекет ету, өзгерту және бұзу тәртібі Келісім-шарт VLife қосымшасында тіркелген сәттен бастап Пайдаланушы қабылдаған болып саналады. Осы Келісім-шартпен келіспеген жағдайда Пайдаланушы VLife-ты қолдануды дереу тоқтатуға міндетті. Келісім-шарт мерзімсіз әрекет етеді деп саналады. Оператор VLife оставляет за собой право менять все положения и условия Договора в любое время. VLife Операторында кез келген уақытта Келісім-шарттың әрекет етуін тоқтата тұру құқығы бар. VLife Операторында Келісім-шартты кез келген уақытта орындалды деп тану құқығы бар. Пайдаланушы VLife Операторына жазбаша өтініш беру арқылы Келісім-шартты бұзуға құқылы. Келісім-шарт бұзылғаннан кейін Пайдаланушының VLife-ты орнату және пайдалану құқығы жоқ. VLife Операторы осы Келісім-шартты кез келген уақытта Пайдаланушыларды алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы. Осы Келісім-шарттың өзекті редакциясы Play Market және App Store қосымшалар дүкендеріндегі VLife соңғы нұсқасында орналастырылады. Пайдаланушы мобильді қосымшаны пайдалануды жалғастырса, барлық өзгерістермен келіседі. Егер Пайдаланушы осы Келісім-шарттың өзгерістерін қабылдауға келіспесе, ол Мобильді қосымшаны пайдалануды тоқтатуы керек. Келісім-шарт Мобильді қосымшаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Қосымшаны пайдалану дербес деректерді жинау және өңдеу туралы ақпаратты қамтитын III бөлімдегі Құпиялылық саясатын қоса алғанда, Пайдаланушылардың Қосылу келіміи-шартымен (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес) сөзсіз келісетінін білдіреді.

1.6. VLife-қа тіркелу және кіру тәртібі Қосымшада тіркелу Пайдаланушының ұялы телефон нөмірін енгізуі, Пайдаланушының SMS арқылы VLife Операторы Пайдаланушыға жіберген тексеру кодын алуы және енгізуі арқылы жүзеге асырылады. VLife-қа қол жеткізу үшін Пайдаланушы өзінің Аутентификациялық деректерін: Абоненттік нөмір мен парольді, бір реттік SMS-кодты және/немесе Кіру кодын немесе VLife Операторымен жасалған Келісім-шарттарға және осы Келісім-шартқа сәйкес Интернет арқылы ақпарат алмасуды және жекелеген операциялар жасауды қоса алғанда, Серіктестер мен Пайдаланушының өзара әрекеттесуін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін VLife сервистері арқылы қол жеткізу және операциялар жасау үшін Пайдаланушы пайдаланатын басқа да деректерді енгізуі қажет. Аутентификация деректерін енгізгеннен кейін, Аутентификациядан кейін VLife пайдаланушысы VLife қосымшасына өзінің төрт таңбалы кіру кодын орната алады, сондай-ақ Пайдаланушының мобильді құрылғысы осындай мүмкіндікті қолдаған жағдайда, Аутентификацияның басқа әдісін, оның ішінде Пайдаланушының бет-әлпетін тану жүйесін немесе саусақ ізін қолдана отырып таңдай алады. VLife-та тіркелу сатып алу, бөліп төлеу және несие алу, төлемдер жасау, VLife Клубына қатысу, ұпайлар мен сыйлықтар алу, билеттерді брондау және төлеу және Пайдаланушының авторизациясы қажет басқа әрекеттер үшін міндетті болып табылады. VLife тіркелу кезінде Пайдаланушы берген ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді. Пайдаланушы тіркелу кезінде енгізген логин мен парольді үшінші тұлғаларға айтпауға міндеттенеді. Пайдаланушының логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Пайдаланушы бұл туралы электрондық пошта арқылы VLife-қа дереу хабарлауға міндеттенеді: client@vlife.kz.

1.7. Кепілдіктен бас тарту және жауапкершілікті шектеу Егер заңда өзгеше көзделмесе, ешқандай жағдайда VLife Операторы Мобильді қосымшаны пайдалану мүмкін еместігіне байланысты Пайдаланушы шеккен шығындар үшін жауап бермейді. Ешқандай жағдайда VLife Операторы VLife-ты пайдалану кезінде немесе пайдалану мүмкін еместігі салдарынан Пайдаланушыға келтірілген кез келген тікелей, жанама, қасақана, кездейсоқ немесе кейінгі кез келген сипаттағы залалдарды қоса алғанда, Пайдаланушы алдындағы залалдар үшін жауапты болмайды. VLife Операторы егер Пайдаланушы VLife функцияларын пайдалана алмаса, VLife-тан хабарлама ала алмаса, сондай-ақ VLife арқылы келесі себептер бойынша операцияларды аяқтай алмаса: Пайдаланушының құрылғысындағы ақаулық, егер смартфон немесе қосымша зарядкасы отырып қалған, мобильді құрылғы зақымдалған, жады жоқ, бағдарламалық жасақтама зақымдалған; Интернетке кіру сәтсіздігі - қосымша жұмыс істемеді; Байланыс сәтсіздігі - Пайдаланушы SMS хабарламасын алмады; Қосымшаны жаңарту сәтсіздігі - Пайдаланушыда қосымшаның ескі нұсқасы немесе басқа техникалық себептер бойынша жұмыс істемеген жағдайда жауап бермейді. VLife Операторы мобильді қосымшаның Пайдаланушылары алдында мобильді қосымшаның жұмыс істеуі үзілген немесе бұзылған кез келген мән-жайлар үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді, мысалы, мобильді қосымшаның немесе сымсыз байланыс қызметтерінің, байланыс қызметтерінің қол жетімсіздігі, желідегі кідірістер, жүйенің жұмыс істеу іркілістері немесе сымсыз қосылыстың үзілуі жағдайында. VLife Операторы Vобильді қосымшаны пайдалану, қол жеткізу үшін пайдаланылатын сымсыз байланыс қызметтері үшін жауап бермейді. VLife Операторы сонымен қатар VLife Пайдаланушысының мобильді құрылғысының жұмысына, сондай-ақ еңсерілмейтін күштің басқа жағдайларына жауап бермейді. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және олардың туындауына жауапты болмайтын оқиғалар жатады,оның ішінде: Тараптардың кінәсінен болмаған соғыс, көтеріліс, ереуіл, жер сілкінісі, су тасқыны, өзге де дүлей зілзалалар, өрт, энергиямен жабдықтаудың іркілістері, шарт жасалғаннан кейін қабылданған және шартта белгіленген міндеттемелерді орындауды мүмкін етпейтін билік органдарының іс-әрекеттері мен актілері, байланыс желілерінің және/немесе үшінші тұлғалардың кез келген сервистері мен өнімдерінің қолжетімсіздігі (оның ішінде Интернет желісі қызметтерінің провайдерлері), сондай-ақ басқа да күтпеген жағдайлар мен тараптардың бақылауына көнбейтін оқиғалар мен құбылыстар, бірақ жоғарыда көрсетілгендермен шектелмейтін оқиғалар жатады.

1.8. Рұқсат пен қолжетімділік

Атап айтқанда, Пайдаланушының құқығы жоқ:

• VLife жүйесінде қолданылатын алгоритмдерді жүзеге асыру туралы ақпаратты алу үшін өзгерту, декомпиляциялау (декомпилятордың көмегімен бастапқы кодты қайта жасау), шифрын ашу және VLife коды арқылы басқа әрекеттерді орындау;

• VLife көмегімен туынды шығармалар жасау;

• VLife-ты үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін мақсаттарда пайдалану;

• лицензияланбаған бағдарламалық жасақтамасы бар мобильді құрылғыларда VLife қосымшасын орнату және пайдалану.

VLife Операторы VLife жүйесінің тұрақтылығына, сенімділігіне, дұрыс жұмыс істеуіне немесе бағдарламалық құралдың лицензияланбаған нұсқасымен орнатылған мобильді құрылғыларда VLife пайдаланудың кез келген басқа салдарына жауапты емес.

Өзінің толық функционалдығын жүзеге асыру үшін VLife Пайдаланушының алдын ала келісімімен контактілер кітабына, камераларға, микрофонға, фотогалереяға және Пайдаланушының мобильді құрылғысының орналасқан жеріне қол жеткізе алады.

1.9. Пайдалану ақысы VLife қосымшасын пайдалану үшін Оператордан міндетті комиссия алынбайды. VLife Пайдаланушылары басқа үшінші тараптар, соның ішінде сымсыз байланыс Операторлары немесе деректер қызметі провайдерлері бөлек және өзге келісімдер бойынша қызметтері үшін ақы алуы мүмкін екенін білуі керек.

1.10. Қосымша шарттар VLife Операторы Сатып алушымен қарым-қатынасынан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы. VLife және ұсынылатын қызметтер техникалық қызмет көрсетуге немесе басқа жұмыстарға, сондай-ақ кез келген басқа техникалық себептерге байланысты уақытша ішінара немесе толығымен қолжетімсіз болуы мүмкін. VLife Операторы Пайдаланушыларды алдын ала ескертумен немесе ескертусіз мерзімді түрде қажетті профилактикалық немесе басқа жұмыстарды жүргізуге құқылы. Пайдаланушы мен VLife Операторы арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады. Пайдаланушыдан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол VLife Операторына client@vlife.kz электрондық поштасына хат жазу арқылы хабарласа аладыБарлық туындаған дауларды тараптар келіссөздер арқылы шешуге тырысады, келісім болмаған жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарына жіберіледі. Соттың осы Шарттың кез келген ережесін жарамсыз деп таныған кезде де, қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

II. Қауіпсіздік рәсімдері

2.1. Шарттары

Аутентификация деректері – VLife авторизациялау үшін қажетті ақпарат

Логин - Пайдаланушының ұялы телефон нөмірі

Құпиясөз - әріптерден, сандардан және басқа да белгілерден тұратын және жеке басын немесе өкілеттіктерін растауға арналған белгілердің ерікті жиынтығы

Кіру коды – VLife қосымшасына жылдам кіру үшін қысқа пин-код

Тексеру – VLife қосымшасында бірінші рет тіркелу кезінде жеке басын тексеру (шартты түрде бір рет)

Сәйкестендіру – тексерілген/тіркелген жеке тұлғаның VLife қосымшасына кіру мүмкіндігін тексеру

2.2. Деректерді сақтау

2.2.1. VLife Пайдаланушыларының міндеттері

VLife Пайдаланушылары құпиялылықты қамтамасыз етуге және үшінші тұлғаларға өздерінің Аутентификациялық деректерін — Пайдаланушының бірегей логинін (login) және құпиясөзін (password), сондай-ақ кіру кодын жарияламауға міндеттенеді. Аутентификациялық деректерді үшінші тұлғаларға жария етілген жағдайда, Пайдаланушы үшінші тұлғалардан дербес деректерін алу, Пайдаланушының мобильді құрылғысына және VLife-қа кіру, сондай-ақ VLife-ты пайдалану арқылы операциялар жасау мүмкіндігіне толықтай жауапты болады. Егер VLife-қа қол жеткізуге арналған Аутентификациялық деректер үшінші тұлғаға тиесілі болса, көрсетілген деректерді пайдалана отырып VLife-ты пайдалану арқылы жасалған операциялар Пайдаланушымен жасаған болып есептеледі. Пайдаланушы өзінің Аутентификациялық деректері арқылы жасалған барлық операциялар үшін жауапты болады. Аутентификациялық деректер/VLife-қа қолжетімділік коды бұзылған жағдайда, сондай-ақ Пайдаланушының Аутентификациялық деректері/Қолжетімділік коды/Мобильді құрылғысы үшінші тұлғаларға қолжетімді болған жағдайда, Пайдаланушы VLife Операторына 5858 нөмірі бойынша VLife байланыс орталығына қоңырау шалып, бұл туралы дереу хабарлауға міндетті. Пайдаланушы VLife орнатылған және Пайдаланушы тіркелген телефонды (соның ішінде SIM-картаны) үшінші тұлғаларға пайдалануға бермеуге; логин және құпиясөз сияқты өзінің есептік жазбасының деректерін теру кезінде жария етпеуге, ұсынбауға және үшінші тұлғалардан жасыруға міндетті. Максималды қорғауды қамтамасыз ету үшін Пайдаланушының мобильді құрылғысында антивирустық қосымшаларды пайдалану және уақтылы жаңарту ұсынылады. Пайдаланушы VLife-қа оның есептік жазбасын рұқсатсыз пайдалану күдігінің кез келген жағдайы туралы дереу хабарлауға міндеттенеді.

2.2.2. VLife Операторының міндеттері

Осы Келісім-шарттың талаптарын қабылдай отырып, Пайдаланушы "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес еркін, өздігінен және өз мүддесінде әрекет ете отырып, тегін, атын, әкесінің атын, электрондық пошта мекенжайын, байланыс телефонының нөмірін, туған күнін, өңірін, қаласын, мекемесін, лауазымын қамтитын өзінің дербес деректерін VLife Операторына өңдетуге өз келісімін білдіреді.

2.2.3. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

Пайдаланушыға VLife Бағдарламасын пайдалану құқығын беру.VLife Операторының Пайдаланушының сұрауларына Техникалық қолдауға жүгінуді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей жауаптарды дайындауы және жіберуі.VLife Операторының VLife Операторы өткізетін іс-шаралары туралы ақпаратты жіберуі. VLife Операторының VLife Операторының өнімдері мен қызметтері туралы ақпаратты жіберуі.Пайдаланушы өз келісімін беретін дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттер тізімі: жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, дара биліктен айыру, үшінші тұлғаларға беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында автоматтандырылмаған және автоматтандырылған тәсілдермен көзделген кез келген өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру. VLife Операторы Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз қол жеткізуден немесе ашудан қорғау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

2.3. VLife-тың зияттық меншігі VLife зияткерлік меншікті кескіндер, аудио және бейне материалдарды қамтиды. Жалпы VLife дизайнын құрайтын барлық нысандарға және оның жеке элементтеріне, VLife бағдарламалық құралына құқықтар VLife Операторына тиесілі. VLife жүйесіне енгізілген мазмұнға құқықтар (мәтіндік, визуалды, аудио/бейне мазмұн және т.б.) оның заңды иелеріне тиесілі.VLife Операторының және (немесе) контент авторлық құқық иелерінің немесе үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарын бұзғаны үшін Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. VLife қосымшасын пайдалана отырып, Пайдаланушы мазмұнды рұқсатсыз пайдаланудан техникалық қорғау құралдарын айналып өтуге бағытталған ешқандай әрекет жасамайтынына кепілдік береді. Кез келген көшіруге, көбейтуге, өңдеуге, таратуға, көпшілікке қолжетімді етуге, техникалық қорғауды айналып өтуге немесе мазмұнды VLife ұсынған мүмкіндіктер шеңберінен тыс басқа да пайдалануға, сондай-ақ мазмұнды коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

2.4. Жұмысты тоқтата тұру Vlife Операторы кез келген уақытта Vlife функционалдығын өзгертуге, сондай-ақ оны Vlife Пайдаланушысының пайдалану мүмкіндігін шектеуге құқылы. Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді Vlife компаниясы Vlife Пайдаланушыларына алдын ала ескертусіз, соның ішінде Пайдаланушы осы Шарттарды орындамаған және/немесе заңды талаптарды бұзған жағдайда, сондай-ақ Vlife компаниясының қалауы бойынша басқа жағдайларда қабылдануы мүмкін. Vlife Пайдаланушысы кез келген уақытта Vlife пайдаланудан бас тарта алады.

2.5 Пайдаланушыны тексеру Төлем карталарынан транзакциялық операцияларды жасау үшін Пайдаланушы бірінші сатып алу/төлем жасау кезінде Сатушыны таңдап, төлем сомасы мен параметрлерін көрсетуі, өз картасының нөмірін көрсетуі, картаның қолданылу мерзімінің аяқталу күнін көрсетуі, CVV кодын көрсетуі, енгізілген деректерді тексеруі, VLife-тағы "Төлеу" батырмасын басуы қажет. VLife Пайдаланушы енгізген қате деректер үшін, бөтен картаның деректерін енгізу және Пайдаланушыға тиесілі емес картадан төлем жасау үшін жауап бермейді. VLife Пайдаланушының банк немесе төлем жүйесінің Операторы тарапынан туындаған транзакцияларға қатысты мәселелерге үшін жауап бермейді. VLife Пайдаланушының банк немесе төлем жүйесінің Операторы тарапынан транзакциялар үшін комиссиялар мен алымдар үшін жауапты болмайды. VLife арқылы төлемдер жасау үшін Пайдаланушы VLife ішінде көрсетілген нұсқауларға сәйкес Тексеру процедураларынан өтеді. Тексеру процесінде Пайдаланушы Логин болып табылатын ұялы телефон нөмірін көрсетеді және Пайдаланушы көрсеткен нөмірге VLife жіберген SMS хабарламадағы бірегей кодты енгізеді. Бірегей код 15 минут ішінде жарамды. Төлем жасауға немесе жазбаны тіркеуге арналған әрбір жаңа сұрауды тек жаңадан жасалған бірегей код арқылы растауға болады. Егер код алынбаса, Пайдаланушы VLife қосымшасында растау кодын енгізу бетте орналасқан «Жіберу» түймесін қайтадан басу арқылы кодты қайта жібере алады. VLife Операторы Пайдаланушы кодты VLife Операторына байланысты емес себептермен алмаса, сондай-ақ кодты енгізе алмаса, жауапты емес. Төлем карталарының санына шектеуді VLife Операторы анықтайды. Транзакциялар бойынша лимиттерді Оператор анықтайды. VLife Операторы рұқсат етілмеген төлемдерді тергеу, әрекет ету және алдын алу бойынша ынтымақтастыққа ұмтылады. VLife Операторы қауіпсіздік мақсатында және Пайдаланушы қаражатының сақталуын қамтамасыз ету үшін Пайдаланушының VLife қызметіне кіруіне тыйым салуға құқылы. VLife жүйесіндегі Пайдаланушылардың барлық әрекеттері туралы ақпарат арнайы қорғалған жүйелерде сақталады (мұндай деректерді сақтау мерзімі 5 жыл). Картаның эмитенті қосымша талаптар мен шектеулер қоюы мүмкін. VLife Операторы төлем картасының эмитенті белгілеген шектеулерді жоюға немесе өзгертуге ықпал ете алмайды және әсер ете алмайды. VLife картаның CVV кодтары туралы ақпаратты сақтамайды. Карточка нөмірі туралы деректер жасырылған және шифрланған түрде сақталады, осылайша берілген карта рұқсат етілмеген шығындарға ұшырамайды. VLife Операторы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Пайдаланушыға көмек көрсетеді, Пайдаланушының картасын жоғалтуға байланысты жалған транзакциялар бойынша тергеу жүргізілген жағдайда Пайдаланушының мүддесін білдіреді.

III. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

3.1. Деректерді жинау, өңдеу, сақтау және тасымалдау

Мобильді қосымшаның Пайдаланушы туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және басқа рұқсат етілген пайдалану және тасымалдау осы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Келісім-шартпен реттеледі. Осы Келісім-шартты қабылдау арқылы Пайдаланушы VLife ператорына келесі құқықтарды береді және келіседі:

· VLife мобильді қосымшасында оның тіркелген кезінде берілген деректерін, кез келген тәсілдермен, соның ішінде үшінші тұлғалармен, соның ішінде көбейтуді, электронды көшіруді, иесіздандыруды, бұғаттауды, жоюды, және оның нәтижесінде жоғарыда алынған басқа жеке деректерді, мына мақсаттармен өңдеу: VLife мобильді қосымшасының функционалдығын қамтамасыз ету;

· VLife мобильді қосымшасында тіркеу кезінде берілген кез келген тәсілмен деректерін өңдеу, соның ішінде үшінші тұлғалармен, соның ішінде көбейту, электронды көшіру, иеліксіздандыру, бұғаттау, жою, және оның нәтижесінде жоғарыда алынған басқа жеке деректерді, мына мақсаттармен өңдеу: VLife мобильді қосымшасының функционалға қамтамасыз ету;

· VLife Операторының дербес деректерінің ақпараттық жүйелерін құру;

· VLife Операторынан, VLife Серіктестерінен және филиалдарынан жарнаманы, пошталық жөнелтілімдерді, соның ішінде ұялы радиотелефон желісі арқылы алу қабылдау;

· Келесі әрекеттермен автоматтандырылған өңдеу: Пайдаланушының телефон нөмірін сонымен қатар Пайдаланушының мобильді құрылғысында орналасқан, байланыс кітабындағы телефон нөмірлерін (жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, пайдалану, жою), Қолданушыға ақша аудару қызметін көрсету үшін операциялар;

· Мобильдік қосымшада жарнамалық-ақпараттық ұсыныстарды, тауарлар, жұмыстар, VLife Операторының және VLife серіктестерінің қызметтері бойынша кеңестерді орналастыру.

Пайдаланушы мобильді құрылғының өзінде тиісті параметрлерді өзгерту арқылы мобильді құрылғыда орналасқан Пайдаланушының байланыс кітапшасынан телефон нөмірлерін өңдеуді алып тастау мүмкіндігіне ие.

3.2. Жіберілетін хабарламалар Мобильді қосымша Пайдаланушысы VLife-тан мобильді қосымшаны пайдалануға байланысты хабарламаларды, оның ішінде push-хабарламалар мен SMS хабарламалар, сондай-ақ Мобильді қосымша Пайдаланушысы берген электрондық пошта мекенжайы мен абоненттік нөмірге алуға келіседі.

3.3. Деректерді үшінші тұлғаларға тасымалдау

Пайдаланушы VLife Пайдаланушының жеке деректерін үшінші тұлғаларға ашпайтынымен немесе бермейтінімен келіседі. Дегенмен, VLife жеке деректерді, соның ішінде транзакцияларды келесі жағдайларда ашуы немесе беруі мүмкін:

1) Пайдаланушы мұндай әрекеттерге тікелей келісімін білдірсе;

2) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы алғысы келетін қызметтерді көрсету үшін қажет;

3) Тасымалдау қолданыстағы заңнамамен қарастырылған;

4) Тасымалдау VLife компаниясының заңды міндеттемесін орындау үшін қажет;

5) Тасымалдау VLife қолданбасында сәйкес әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы тапсырыс тасымалдау келетін сатып алуларды аяқтау үшін қажет;

6) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы жасағысы келген төлемдерді жүзеге асыру үшін қажет;

7) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы тасымалдау келетін несие немесе бөліп төлеу жоспарын шығару үшін қажет. Сонымен қатар, Пайдаланушы VLife компаниясына өзінің Жеке деректеріне қатысты осы Келісім-шартта көрсетілген келесі мақсаттарға жету үшін қажетті кез келген әрекеттерді орындауға келісімін тасымалады, соның ішінде (шектеусіз): тасымалдау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту) , өзгерту), пайдалану, тарату (оның ішінде тасымалдау), бұғаттау, жою, шет мемлекеттердің аумағында трансшекаралық тасымалдау (жеке деректерді автоматты түрде өңдеуге қатысты Еуропа Кеңесінің жеке тұлғаларды қорғау туралы конвенциясының қатысушылары болып табылады), жеке деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін және дербес деректер субъектілерінің құқықтарын тиісті қорғауды қамтамасыз етпейтін басқа шет мемлекеттер), сондай-ақ Пайдаланушының жеке деректерімен кез келген басқа әрекеттерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

IV. VLIFE АРҚЫЛЫ САТЫП АЛУ МӘЛІМДЕМЕСІ

4.1. Терминдер

Маркет– тауарлар, тауарларды Сатушылар, сондай-ақ тауарларды іздеу, сатып алу және төлеу функционалдығы туралы ақпаратты қамтитын VLife бөлімі.

Тауар - VLife-та сатып алу/сату объектісі ретінде қызмет ететін зат.

Тапсырыс – VLife қосымшасында төлем әдістерінің бірін пайдалана отырып, Сатып алушының Тауарға қызығушылығын растау.

Төлем әдісі – несиелік немесе бөліп төлеу жоспарымен және/немесе ұпаймен, төлем картасымен тауарларды төлеу.

Курьер – Сатып алушыға тауарды жеткізуші тұлға.

Жеткізу – VLife жүйесінде Сатушы көрсеткен мекенжай бойынша тауарды Сатушыдан Сатып алушыға беру процесі.

Қойма – Сатып алушы өзін-өзі жеткізуді жүзеге асыратын Сатушының сату нүктесі.

Алушы – VLife-тан сатып алынған тауарды жеткізудің адресаты ретінде көрсетілген жеке тұлға.

4.2. Сатып алу тәртібі

Сатушы Маркет каталогында ұсынылған Тауардың өз қоймасында болуын қамтамасыз етеді. Тауармен бірге келетін фотосуреттер тауардың иллюстрациялары ғана және тауардың нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Тауардың сипаттамалары абсолютті ақпараттық емес және типографиялық қателерді қамтуы мүмкін. Егер Сатып алушы тапсырыс берген Тауар Сатушы қоймасында болмаса, соңғысы бұл туралы Сатып алушыға Тапсырыс беру кезінде Сатып алушы көрсеткен нөмірге қоңырау шалу арқылы хабарлауы және Тапсырысты тоқтатуды ұсынуы керек. Алдын ала төленген Тауардың күші жойылған жағдайда, күші жойылған Тауардың бағасы VLife Операторы сатып алу кезінде көрсетілген төлем картасы бойынша Сатып алушыға қайтарады. Бөліп төлеу немесе несие беру жағдайында тауардың құны бөліп төлеу немесе несиені берген банкке қайтарылады. Сатып алушының тапсырысы VLife процедураларына сәйкес өңделеді. Сатып алушы VLife Операторының/Сатушының Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындау мүмкін еместігіне әкеп соқтырған жалған ақпарат бергені үшін толық жауап береді. Vlife қосымшасында тапсырысты рәсімдегеннен кейін Сатып алушыға SMS жолдау арқылы болжамды жеткізу күні туралы ақпарат ұсынады. Осы тапсырысқа қызмет көрсететін сатушы менеджері тапсырыс туралы мәліметтерді, сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлардың болуын анықтайды, жеткізу күнін және тапсырысты өңдеуге және жеткізуге ыңғайлы уақытты таңдайды. Жеткізу күні қандай жеткізу түрі таңдалғанына (Стандарт немесе Экспресс), сол немесе басқа сатушы қай қалада орналасқанына байланысты анықталады. Тапсырысты жеткізу күні Курьер Сатып алушы көрсеткен аралық шеңберінде жеткізудің нақты уақытын келісу үшін, сондай-ақ Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша өту (жол жүру) мүмкіндігі үшін Сатып алушыдан қажетті ақпаратты алу үшін сатып алушымен өзі көрсеткен телефон нөмірі бойынша байланысады. Сатып алушы сауда өкілінің қоңырауына жауап бермесе, VLife Операторы/Сатушы Сатып алушының келісімімен жеткізуді басқа уақытқа және (немесе) басқа күнге ауыстыруға құқылы. Сатып алушы VLife Сатушысымен/Операторымен байланыспаса және (немесе) басқа уақытта және (немесе) басқа жеткізу күніне келіспесе, Сатушы/VLife Операторының тапсырысты жеткізу жөніндегі міндеттемесі тиісінше орындалды деп саналады, ал Сатып алушы Тапсырыс беруден және Шартты орындаудан бас тартты деп есептелді.Тапсырысты тиісті Сатушының жеткізу қызметіне тапсырудың күтілетін күні Сатып алушыға SMS арқылы немесе Сатып алушыға тапсырысқа қызмет көрсететін Сатушының менеджері бақылау қоңырау шалған кезде хабарланады. Тауарды беру күнін VLife Сатушысы/операторы VLife сатушысының/операторының пікірі бойынша объективті себептер болған жағдайда біржақты тәртіппен өзгерте алады. VLife тауар Сатушысы емес. VLife Сатушылар мен Пайдаланушыларға Тауарларды сатып алу/сату транзакцияларында көмектеседі. VLife-та тауарларды сатып алу үшін Пайдаланушы VLife қосымшасына кіріп, Маркет бөліміне өтіп, тауарлар санатын, өнімді таңдап, тауардың сипаттамасын оқып, Сатушыны, сатып алу әдісін таңдап, тауарды жеткізу, тауарды төлеу әдісін таңдап, төлем картасы арқылы төлем жасау, несиеге немесе бөліп төлеуге өтініш беріп, тауармен курьерді күту немесе алып кету үшін Сатушының қоймасына барып, тауарды алуы керек. Тауарды сипаттау, оның бағасын, сипаттамаларын, жеткізу әдістерін және төлеу әдістерін көрсету үшін жауапкершілік Сатушыға жүктеледі.

VLife жауапты емес, егер:

· Сатушы тауарды дұрыс сипаттамады, тауардың қате сипаттамасын таңдады, тауардың дұрыс емес параметрлерін көрсетті;

· Сатушы өз дүкенінің жұмыс уақытын және орналасқан жерін, өз дүкені туралы басқа деректерді дұрыс көрсетпеген;

· Сатушы тауардың есебін дұрыс жүргізбеген, тапсырыс берілген, бірақ тауар жоқ;

· Сатып алушы төледі, бірақ банктің кесірінен оның қаражаты уақытында келмеді;

· тапсырыс Сатушының кінәсінен Сатушымен қабылданбады;

· VLife пайдаланушылары қалдыратын шолулардың немесе бағалаулардың дәлдігі үшін.

4.3. Тауарды жеткізу

VLife қосымшасында сатылатын тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжамды мерзімдері VLife-та тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетіледі. Жеткізудің нақты мерзімдері тапсырыс расталған кезде ғана Сатып алушы Оператормен келісуі мүмкін. VLife-та ұсынылған тауарларды жеткізу аумағы Қазақстан Республикасының шекарасымен шектелген. Жеткізудегі кідірістер VLife кінәсінен болмаған күтпеген жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Өздігінен алып кетуді таңдаған жағдайда Алушы VLife-та сатып алуды ресімдеу кезінде көрсетілген өзі тасымалдау нүктесіне, жұмыс уақытында VLife-та Сатушының карточкасында көрсетілген жерге келіп және тауарды алуға тиіс. Өзі тасымалдау мерзімі 3 күнтізбелік күнді құрайды, ал кейбір Сатушыларда өзі тасымалдау мерзімі сатушының өзінде өзгеруі мүмкін және мұндай мерзімді белгілеу үшін Алушы Сатушымен дербес байланысуы керек. Егер Алушы тауарды алуға жұмыс күнінің соңында келсе, Сатушы тауарды беруді келесі жұмыс күніне ауыстыруға құқылы. Жеткізу кезінде Тапсырыс Алушыға немесе тапсырыста алушы ретінде көрсетілген үшінші тұлғаға тапсырылады. Тапсырыс Алушыға Алушы Сатушы VLife арқылы жіберген тексеру кодын хабарлаған кезде ғана беріледі. Егер Алушы тексеру кодын хабарлағысы келмесе немесе қате кодты бірнеше рет хабарлаған жағдайда, Сатушының өкілі тауарды алушыға бермей Тапсырысты жою ретінде рәсімдеп, оны қоймаға қайтаруы керек.

VLife келесі жағдайларда жауап бермейді:

· Алушы өзі тасымалдау нүктесіне келді, бірақ Сатушының тауары қоймада жоқ;

· Сатушының немесе курьердің Алушымен жеке қақтығысы болды - жат қылықты қарым-қатынас туды;

· Тауарды тым ұзақ жеткізу.

Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі тапсырыс іс жүзінде берілген сәттен бастап Сатып алушыға өтеді. Тапсырыс жеткізілмеген жағдайда, Сатушы/Vlife Операторы жеткізу қызметінен тапсырыстың жоғалғанын растауды алғаннан кейін Сатып алушыға Сатып алушы алдын ала төлеген тапсырыстың және жеткізудің құнын толық көлемде өтейді. Сатушының/VLife Операторының Cатып алушының алдындағы тауарды беру міндеті тауарды курьермен алушыға берген сәтте, не тапсырысты берудің алдын ала келісілген орнында (оның ішінде тауарды өзі тасымалдау пунктінде) берілген кезден бастап орындалған болып есептеледі. Получатель также должен проверить срок службы доставленного Товара и целостность упаковки. Пайдаланушы жеткізуді жүзеге асыру-Сатып алушы сатып алатын тауардың ажырамас бөлігі болып табылмайтын, орындалуы алушы тауарды алған және ол үшін төлемді жүзеге асырған кезде аяқталатын жеке қызмет екенін түсінеді және келіседі. VLife-та өз тауарларын сататын кейбір Сатушылар тауарды жеткізу қызметі үшін бөлек ақы алуы мүмкін (Сатушы Сатып алушыға бөлек төлем алынған жағдайда жеткізу шарттары мен құны туралы хабарлауға міндеттенеді). Тауарды алғаннан және оған ақы төлегеннен кейін туындаған, сатып алынған тауардың сапасына қатысты наразылықтар "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – "Қорғау туралы Заң") және тиісті Сатушының кепілдік міндеттемелеріне сәйкес қаралады. Осыған байланысты тауарды жеткізумен сатып алу Сатып алушыға сатып алынған тауарды кепілдікті қызмет көрсету/ауыстыру немесе кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыру немесе Сатушы өкілінің Сатып алушыға шығуы арқылы тауарды ауыстыру мақсатында жеткізуді талап ету құқығын бермейді, сондай-ақ Қорғау туралы Заңына сәйкес Сатып алушы тауар үшін осындай ақшаны қайтаруға құқығы болған жағдайларда, тауарды жеткізу құнын қайтару мүмкіндігін білдірмейді.

4.4. Тауарға төлем жасау VLife-та сатылатын тауардың бағасы теңгемен көрсетіледі және егер тиісті Сатушы салық салудың жалпы жүйесін қолданған жағдайда қосылған құн салығын қамтиды. Тауардың бағасы VLife-та көрсетіледі. VLife қосымшасындағы тауардың бағасын Сатушы біржақты тәртіппен өзгерте алады. Сонда да Сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы өзгертіле алмайды. Тауар мен жеткізу бағасы аймақтар бойынша саралануы мүмкін. Банк карталарының көмегімен тауарға ақы төлеу ерекшеліктері: «Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып операцияларға қызмет көрсету жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карталарын шығару және пайдалану қағидаларына сәйкес, банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы не ол уәкілеттік берген тұлға жүргізеді. Банк карталары бойынша операцияларды авторизациялауды банк жүзеге асырады. Егер банкте операция алаяқтық сипатқа ие деп пайымдауға негіз болса, онда банк осы операцияны жүзеге асырудан бас тартуға құқылы. VLife өз Cатып алушыларына/Gайдаланушыларына мәртебесіне байланысты әр түрлі мөлшерде сатып алулар үшін ұпай есептеуге құқылы. Есептелген ұпайларды VLife - те белгілі бір тауарды сатып алу үшін пайдалануға болады. Бөліп төлеу немесе несие бойынша сатып алуды рәсімдеу шаралары VLife-та көрсетілген. VLife бөліп төлеу немесе несие бермейді. Бөліп төлеуді немесе несиені ресімдеумен банк айналысады. VLife Пайдаланушыға өзі таңдаған Банкпен ынтымақтастықта көмектеседі. Бөліп төлеу немесе несиені ресімдеу және өтеу шарттары, процесі VLife құзыретіне жатпайды. Тауарды бөліп төлеуі немесе несиені өтеудің бүкіл процесі Банктің құзыретіне жатады және VLife Операторына қатысы жоқ. VLife Банктің бөліп төлеуді немесе кредитті ресімдеуден бас тартқаны үшін, кредитті немесе бөліп төлеуді ресімдеу процесінде Сатушыға қаражатты есептегені немесе есептемегені үшін жауап бермейді. Тапсырысты қолма-қол төлеу VLife-та жүзеге асырылмайды.

4.5. Тауарлардың және ақша қаражаттарын қайтару Пайдаланушы алған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде өз тапсырысын қайтаруға мүмкіндігі бар. Тиісті сападағы тауарды қайтару, егер тауар толық жиынтықта болған, пайдаланылмаған, тауарлық түрі сақталған, тауардың Пайдаланушылық сапасы, пломбалар, фирмалық жапсырмалар, түпнұсқалық орамдағы штрих-кодтары бар биркалар сақталған жағдайда, сондай-ақ сатып алу және төлеу фактісін растайтын есеп айырысу құжаты (тауар жүкқұжаты) болған кезде мүмкін болады. Тізбесі ҚР АК 454-бабының 4-тармағында және қорғау туралы Заңның 30-бабында айқындалған тауарлар (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар; ішкиім; шұлық-ұйық бұйымдары; жануарлар мен өсімдіктер; метражды тауарлар, атап айтқанда, талшықтардың барлық түрлерінен жасалған маталар, трикотаж және гардин төсемі, жасанды үлбір, кілем бұйымдары, мата емес материалдар, ленталар, шілтер, баулар, сымдар, баулар, кабельдер, линолеум, Багет, пленка, клеенка; ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы және басқалар) қайтарылуға қабылданбайды. VLife жүйесінде жинақ ретінде ұсынылған элементті қайтарсаңыз, оның барлық құрамдастарын қайтаруыңыз керек. Сапалы тауарды қайтару және айырбастау мәселесінде Сатушы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңды басшылыққа алады. Қайтаруға және айырбастауға рұқсат етілген тиісті сапалы тауарлар Сатып алушы алғаннан кейін 14 (он төрт) күн ішінде қайтарылуы мүмкін, егер тауар пайдаланылмаған болса және тұтынушының пайдалану іздері болмаса: сызаттар, чиптер, дақтар және т. б.; тауар толығымен жинақталған және зауыттық орамасы сақталған; барлық жапсырмалар сақталған және зауыттық таңбалау; тауар өзінің тауарлық түрін және тұтынушылық қасиеттерін сақтайды. Сатушы тауарды өз қалауы бойынша 14 (он төрт) күннен астам мерзімде қайтаруды қабылдай алады, бірақ міндетті емес. VLife Сатушының тауарды 14 (он төрт) күннен асатын мерзімнен кейін қайтарудан бас тартқаны үшін жауап бермейді. VLife арқылы сатылған тауарды қайтару туралы сұрау VLife ішінде көрсетілген Сатушы нөміріне қоңырау шалу арқылы жасалады. VLife тауарды қайтару үшін жауап бермейді. Егер Сатушы кепілдік қызмет көрсетуден бас тартса, VLife жауап бермейді. Тауарларды қайтаруды Сатушы VLife жүйесінде өңдейді. Ақшаны қайтару Сатушының тауарды қайтаруға қабылдағанын растағаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Сатып алушының картасына ақша қаражатын қайтару мерзімі, егер Сатып алушы тапсырысты карта арқылы төлеген болса, Сатушы тауарды қайтаруға қабылдаған күннен бастап 3 (үш) күнді құрайды. Сатып алушы тапсырысты бөліп немесе несиеге төлеген болса, онда ақша көрсетілген мерзімде банкке аударылады. Бөліп төлеу шартын немесе несиені бұзу жауапкершілігі банкке жүктеледі. Банк Сатып алушы қол қойған кредитті ресімдеу немесе бөліп төлеу шартында көзделген айыппұлдарды, комиссияларды немесе өзге де төлемдерді талап етуге құқылы. Егер қайтарылғаннан кейін VLife төлемді Сатып алушыға карта бойынша жіберсе, бірақ ол өз банкінің кінәсінен оны ала алмаса, VLife жауапты емес.

4.6. Тауарларды сатып алу және сыйлыққа жіберу тәртібі Сыйлық ретінде тауарды сатып алу және жеткізу үшін Сатып алушы VLife сатып алу кезінде тиісті жолдарды толтыру арқылы Алушының мекен-жайы мен байланыс деректерін толтырады. VLife Сатып алушы көрсеткен Алушы деректерінің дұрыстығына жауап бермейді. Vlife, Егер Сатушы өкілдері жеткізу үшін Сатып алушымен және/немесе алушымен байланыса алмаса, жауап бермейді. Егер Алушы Сатып алушы оған жіберген тауарды қабылдаудан бас тартса, сондай-ақ Алушы оның нөміріне жіберілген растау кодын ала алмаса, VLife жауапты емес. Егер тауарды сыйлыққа жеткізу жүзеге асырылмаған жағдайда, Сатушы тапсырыстың күшін жоюды ресімдейді, ал Сатып алушының ақшалай қаражаты тапсырыстың күшін жоюды ресімдеген сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде оның картасына қайтарылады.

V. АВИАБИЛЕТТЕРДІ БРОНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

5.1. Шарттар

ДЖЖ (GDS) —көптеген авиакомпаниялар пайдаланатын авиабилеттерді дистрибуциялаудың жаһандық жүйелері.

Клиент – VLife қосымшасы арқылы авиабилеттердi брондау, шығару және сату қызметтерiн осы Келiсiмде белгiленген шарттар мен талаптар бойынша пайдаланған жеке тұлға.

Жолаушы – экипаж құрамына кірмейтін және әуе тасымалы шартына сәйкес немесе өзге де заңды негіздер бойынша әуе кемесінде тасымалданатын жеке тұлға.

Жолаушы купоны (Passenger coupon) - билеттің жолаушы мен оның багажын әуеде тасымалдау шартының жасалғанын куәландыратын электрондық-цифрлық жазба түрінде немесе қағаз жеткізгіште (БСО) ұсынылған бөлігі.

Агент – тікелей өзі немесе оның атынан осы авиакәсіпорынның әуе кемесінің, экипажының, жолаушыларының, багажының келуіне, жөнелтілуіне және тіркелуіне байланысты барлық рәсімдерді орындауға уәкілеттік берілген авиакәсіпорын атынан өкілдік ететін заңды тұлға.

Бронь — белгілі бір авиакомпанияның авиабилеттерінің нақты бағыт бойынша нақты күндерге, Клиентке белгілі бір құн бойынша бекітілетін алдын ала резерві.

Билет — (жолаушы билеті және багаж түбіртегі) - авиакомпания не оның агенттері беретін, жолаушыны әуеде тасымалдау талаптарымен шарт жасасқанын куәландыратын тасымалдауға арналған құжат.

Лоукостерлер, авиадискаунтерлер - авиабилеттерінің құны дәстүрлі авиажелілердің билеттерінен бірнеше есе төмен болуы мүмкін бюджеті төмен авиатасымалдаушылар. Әдетте, мұндай құн бортта тегін тамақтанудың болмауымен, тегін жүктің болмауымен, сондай-ақ авиакомпанияның веб-сайтында жарияланған бірқатар басқа шектеулермен қол жеткізіледі.

Күрделі әуе билеті — екі немесе одан да көп авиакомпанияларды пайдаланатын жол жүру билеті.

Тариф – авиакомпания бір жолаушыны тасымалдағаны үшін не жөнелту пунктінен межелі пунктке дейін белгілі бір маршрут бойынша және тиісті қызмет көрсету класында багаждың немесе жүктің массасы немесе көлемі бірлігін тасымалдағаны үшін алатын тасымалдау ақысы.

Сапар - әуе кемесінің (жоспарлы немесе жоспардан тыс) бағыттың бастапқы орнынан соңғы межелі орнына дейін бір бағытта орындалатын ұшуы.

5.2. Авиабилеттерді брондау сервисін пайдалану «Саяхат» тарауында авиабилеттерді брондау қызметін пайдалану келесі мақсаттарға арналған: Клиентке оның сұраныстары негізінде үшінші тұлғалар – авиакомпаниялар, агенттіктер, брондау жүйелері сатып алуға ұсынатын авиабилеттер туралы ақпаратты іздеу және ұсыну. және т.б., сондай-ақ оларды алу (брондау) процесін жеңілдету (автоматтандыру); бақылау, белгіленген бағыттарға әуе билеттерінің құны туралы статистикалық ақпарат. VLife арқылы Клиентке Агенттердің көрсетілген бағыттар мен күндерге әуе билеттерінің бағасы бойынша ұсыныстарымен танысу мүмкіндігі беріледі. VLife бағдарламалық жасақтамасы Клиентке әуе билеттерін сатып алу үшін қажетті деректерді толтыру және брондау үшін әуе билеттерін сататын Агентке жіберу мүмкіндігін береді. Кез келген Агенттің веб-сайтына, тауарына, қызметіне, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа, соның ішінде VLife ұсынған сілтемелер. Клиенттің қызметтерді сатып алуы үшін қажетті деректерді толтыру және оларды брондау мақсатында билеттерді сататын үшінші тарапқа жіберу үшін VLife жоғарыда аталған функционалдығын қамтамасыз ету осы тауарларды (қызметтерді) растау немесе ұсыныс болып табылмайды. , әрекеттер, тұлғалар).

5.3. Билеттерді сатып алу процесі VLife қосымшасы арқылы Агенттен авиабилеттерді сатып алу процесі Авиабилеттерді сатып алу (ресімдеу) және оларға ақы төлеу VLife қосымшасында, "Саяхат" бөлімінде жүргізіледі. Клиент VLife Агент пен Клиент арасындағы делдал болып табылатынын және авиабилеттерді сатуды жүзеге асырмайтынын, үшінші тұлғалар сатуға ұсынатын авиабилеттер туралы ақпараттың анықтығына, ақша аударымдарын жүзеге асыруға, тасымалдау шарттарын орындауға және т. б. кепілдік бермейтінін және жауап бермейтін мән-жайлар туралы хабардар етілген және түсінігін растайды. Көрсетілген жағдайларға қатысты даулы жағдайлар туындаған кезде Клиент оларды шешу үшін тікелей Агентке жүгінуге міндеттенеді. Клиент енгізілген деректердің дұрыстығына, оның ішінде Жолаушылар туралы енгізілген деректердің олардың паспорттық деректеріне сәйкестігіне жауапты. жолаушылардың жеке мәліметтеріне халықаралық стандарттар бойынша кез келген өзгерістер енгізілген жағдайда, билеттерді қайта ресімдеу кезінде қолжетімді тарифтер бойынша билеттерді қайта ресімдеу қажет. Билеттер Агент броньдау кезінде көрсетілген Клиенттің электрондық поштасына билеті бар хатты жіберу фактісі бойынша Клиентпен сатып алынған болып саналады. VLife арқылы билеттерді сатып ала (төлей) отырып, Клиент Келісім-шарттың 5.4. т. көрсетілген тарифті өз бетінше зерделегенін, түсінгенін және Клиент көрсеткен электрондық мекенжайға жіберілетін билетті сатып алуға қолдану қағидаларын қабылдағанын растайды. Клиент тарифті қазақ және/немесе орыс тілінде қолдану қағидаларын түсіндіру үшін Агенттің қолдау қызметіне өз бетінше жүгінуді немесе жүгінбеуді шешетіндігімен келіседі және билетті төлегеннен кейін билетті айырбастауға, қайтаруға байланысты барлық рәсімдерді Агент тарифті қолдану қағидаларына қатаң сәйкестікте ғана жүргізетіндігімен және тарифті қолданудың аталған ережелерін растағандықтан Клиенттің тариф мазмұны бойынша наразылықтары жоқ екендігімен келіседі. Клиент багаждың, қол жүгінің рұқсат етілген салмағы, габариттері және бірлік саны туралы ақпаратты өз бетінше нақтылау қажет. Клиент қандай құжат бойынша ұшу қажет (ішкі құжат немесе халықаралық паспорт), қажетті визалар, кіруге рұқсаттар, егулер, сақтандыру полистері және өзге де рұқсат беру құжаттары және межелі ел немесе ауысып отыру пункті үшін рәсімдер туралы ақпаратты өз бетінше нақтылауы қажет. VLife Клиентке авиаұшуларға байланысты, бағалар туралы, броньдағы өзгерістер туралы, рейстердің өзгеруі мен тоқтатылуы туралы ақпарат және т. б. сияқты ақпараттық хабарламаларды электрондық пошта және/немесе SMS арқылы жіберуге құқылы, алдын ала брондау сәтіне дейін VLife-nе, сондай-ақ ақпараттық тарату хаттарында жарияланатын бағалар туралы ақпарат оферта болып табылмайды. Авиакомпания белгілеген әрбір тариф бойынша билеттердің шектеулі санына байланысты өзекті баға төлқұжат деректерін енгізгеннен кейін және билеттер сәтті брондалғандығы туралы ақпарат пайда болғаннан кейін пайда болады.

5.4. Әуе билеттерін айырбастау және қайтару Әуе билеттерін айырбастау және қайтару әуекомпания белгілеген тарифтерді қолдану қағидаларына (бұдан әрі – «Тарифтерді қолдану қағидалары») сәйкес күн сайын тәулік бойы жүзеге асырылады, олар әуе билеттерін айырбастау туралы хабарламадан кейін жіберілген хатқа қоса беріледі. брондау кезінде көрсетілген Клиенттің электрондық поштасына Брондау жасау. Ақшаны қайтаруға немесе айырбастауға өтініш беру үшін электрондық билеті бар хатта көрсетілген поштаға брондау кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайынан сұрау салу немесе брондау кезінде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалу қажет. Билеттерден бас тарту кезінде ақшаны қайтару Тарифтерді қолдану ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылады. Билеттің ақшасын қайтару үшін Жолаушы рейс купоны бар билетті ұсынады. Пайдаланылған рейс купондары бар билет Жолаушыны тасымалдау және ақшаны қайтару үшін жарамсыз. Әуе компаниясы Жолаушы мен оның багажын тасымалдауға арналған ұшу купондарын Жолаушы купонында көрсетілген жөнелту нүктесінен бастап қатаң реттілікпен ғана қабылдайды.

5.5. Жауапкершілік. Жауапкершілікті шектеу

Тапсырыс беруші билеттерді өз бетінше қайтаруға жауапты. Билеттер Клиенттерге осындай билеттерді сататын GDS, арзан авиакомпаниялар (және т.б.) ережелеріне сәйкес қайтарылады. Егер билет қайтарылса, енді билетті қалпына келтіру мүмкін емес.

VLife Операторы мыналарға жауап бермейді:

· рейстер, билеттер туралы ақпараттың дәлдігі үшін,

· рейсті тоқтату үшін,

· Агент сатқан билет жалған болып шықса,

· Егер Клиент билетке сәйкес рейске жете алмаса, билетті алмаса, ақшаны уақытында қайтара алмаса,

· рейстермен байланысты мәселе үшін - кідірістер, өзгерістер, апаттар.

VI. VLIFE ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ

6.1. Шарттар

Клиент – физическое лицо, которому открыт Счет и являющееся держателем Карты.

Төлем – тауарлар мен қызметтер үшін төлем және VLife мобильді қосымшасында жүзеге асырылатын басқа да операциялар, VLife жүйесінде жүргізілген, Картаның (немесе) Клиенттің Шотының деректемелерін пайдалана отырып орындалады.

Карта – Төлемдер жүзеге асырылатын Клиенттің банктік төлем картасы.

Клиент – шот ашылған және Карточка ұстаушысы болып табылатын жеке тұлға.

Жеке кабинет – Клиентті сәйкестендіру және Аутентификациялау кезінде VLife қызметі қол жеткізетін және Клиентке белгілі VLife электрондық банктік қызметтерін көрсетуге және Клиентпен жасалған келісімдерде көзделген басқа мақсаттарға арналған ақпараттық кеңістік.

Бөліп төлеу/Несие – тауарды төлеу тәсілі, төлем тауарлардың құнының толық көлемінде емес, белгілі бір уақыт аралығында бөліп төлеу арқылы жүзеге асырылады.

6.2 VLife Серіктестерінің тауарларын төлеу тәртібі Тауарды үш тәсілмен төлеуге болады: төлем картасының көмегімен, балдардың көмегімен, несие немесе бөліп төлеу арқылы. Тапсырысты қолма-қол төлеу VLife-та жүзеге асырылмайды.

6.2.1. Тауарды төлем картасымен төлеу үшін сатып алуды ресімдеу бетінде картамен төлеуді таңдау қажет. үшін. Картаны қосу үшін Пайдаланушы VLife-та төлем жасау немесе сатып алуы керек. Ол үшін тапсырысты рәсімдеу немесе төлем бетіндегі "Жаңа карта" батырмасын басу қажет.

6.2.2. Тапсырысты ішінара немесе толығымен ұпайлармен төлеу үшін Пайдаланушы VLife қосымшасына кіріп, "Маркет" бөлімін ашып, "Тапсырыс" тармағын таңдап, тапсырысты төлеуге бағытталған ұпайлармен төлеуді таңдап, "Төлеу"түймесін басу керек. Содан кейін Пайдаланушы төлемді Пайдаланушы қосымшада тіркелген телефон нөміріне жіберілетін тексеру кодын енгізу арқылы растауы қажет.

6.2.3. Тауарды несие немесе бөліп төлеу арқылы төлеу. Пайдаланушы бөліп төлеу немесе несиені рәсімдей алады. Ол үшін сатып алу кезінде бөліп төлеу немесе несие арқылы төлемді, бөліп төлеу немесе несие мерзімін, банк арқылы төлемді таңдап, сауалнаманы алдын ала жіберіп, банктің шешімін күту. Бөліп төлеу немесе несиеге өтінімді алдын ала мақұлдағаннан кейін Пайдаланушы хабарлама арқылы Банктің одан әрі нұсқаулықтарын алады.

6.2.4. Пайдаланушы тауарды «Таңдаулыларға» қосып, кейінірек төлем жасай алады.

6.2.5. Тапсырыстан бас тарту Егер Пайдаланушы қандай да бір себептермен тауарды алмаса, Тапсырысты жоюға болады. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Пайдаланушыға ақша қайтарылады.

VII. VLIFE КЛУБ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Терминдер

VLife Клуб – VLife қосымшасында және жанармай құю станцияларында белгілі бір транзакциялар үшін ұпай жинауға мүмкіндік беретін Клиенттің бейілділік бағдарламасы.

VLife Клуб мәртебесі — бұл VLife жүйесіндегі төлемдер үшін Пайдаланушыға берілетін артықшылықтардың деңгейі.

Артықшылықтардың өсуі бойынша мәртебелер - Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond.

Бейілділік бағдарламасы – бұл VLife қосымшасына достарын, туыстарын және таныстарын шақыру үшін Пайдаланушыға ұсынылатын ыңғайлы әдіс.

7.2. VLife Клубына қатысу Пайдаланушы VLife қосымшасында тіркелген кезде VLife Клуб қатысушысы болады. Пайдаланушы VLife қосымшасын қолдана отырып, VLife және АЖҚС – да неғұрлым көп сатып алулар жасаса, мәртебесі соғұрлым жоғары болады. VLife қосымшасында және АЖҚС төлемдердің белгілі бір санын жинай отырып, Пайдаланушы жаңа мәртебеге ие болады. Мәртебе неғұрлым жоғары болса, Пайдаланушыға қосымшада көбірек артықшылықтар беріледі. VLife қосымшасындағы мәртебелер бойынша артықшылықтар мен ұпайларды есептеу №1 кестеде келтірілген.

№1 кесте: VLife қосымшасында мәртебе бойынша артықшылықтар мен ұпайларды есептеу
МәртебеVLife қосымшасындағы транзакциялар сомасы, теңгеМинималды кэшбэк - жинақталған ұпайлардың %
Bronze0 – 349 999Тауарды сатып алу үшін – 1%
Silver350 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,1%
Gold 700 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,2%
Platinum1 050 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,3%
Diamond1 350 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,4%

7.4. VLife Клубында Пайдаланушыларға ұпай жинау және пайдалану мүмкіндігі беріледі. VLife Клубындағы ұпайлар жанармай құю станцияларында МӨ және ХТТ сатып алу үшін, сондай-ақ «Маркет» бөліміндегі тауарларды толық бағаға сатып алу үшін беріледі. VLife Клубында ұпайларды есептеу осы Шарттың талаптары бойынша және № 2-№ 5 кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. VLife Операторы кез келген уақытта қосымшада ұпайлар есептелетін транзакциялар санын да, VLife Клубында Пайдаланушыға есептелген ұпайлар мөлшерін де шектеуге құқылы.

№2 кесте GASENERGY АЖҚС-да отын құю кезінде есептеулер
МәртебеАИ-92АИ-95АИ-98АИ-100АИ-92 Premium
Bronze1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр
Silver1.5 тг/литр2 тг/литр2 тг/литр2 тг/литр1.5 тг/литр
Gold 2 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр2 тг/литр
Platinum3 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр3 тг/литр
Diamond4 тг/литр5 тг/литр5 тг/литр5 тг/литр4 тг/литр
№3 кесте "Qazaq Oil және ҚазМұнайГаз АЖҚС-да отын құю кезінде есептеулер"
МәртебеАИ-92АИ-95АИ-98АИ-92 Premium
Bronze3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр
Silver3.5 тг/литр3.5 тг/литр3.5 тг/литр3.5 тг/литр
Gold 4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
Platinum4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
Diamond4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
№4 кесте: "GASENERGY АЖҚС-да ХТТ сатып алу кезіндегі есептеулер"
МәртебеТемекі өнімдеріАзық-түлік өнімдеріАзық-түлік емеФаст-фудҚызметтер
Bronze0%1%1%1%1%
Silver0%2%2%3%3%
Gold 0%3%3%6%6%
Platinum0%4%4%9%9%
Diamond0%5%5%12%12%
№5 кесте: "Qazaq Oil және ҚазМұнайГаз АЖҚС-да ХТТ сатып алу кезіндегі есептеулер"
МәртебеТемекі өнімдері, сусындарАзық-түлік өнімдеріАзық-түлік емесФаст-фуд
Bronze0%2%2%2%
Silver0%2%2%2%
Gold 0%2%2%2%
Platinum0%2%2%2%
Diamond0%2%2%2%

7.5. Ұпайларды есептеу кезінде Пайдаланушының толық баға бойынша сатып алған барлық тауар, сондай-ақ жеңілдікпен берілетін тауар мен науқан бойынша тауарды қоса алғанда алынады

7.6. VLife мобильді қосымшасында тауарларды сатып алу кезінде ұпайларды есептеу тәртібі мен көлемі VLife клубында Ұпайлар Пайдаланушыға "Маркет" бөліміндегі тауарларды толық бағаға сатып алғанда беріледі. Жинақталған ұпайлардың мөлшері сатып алу сомасына және мәртебесіне байланысты болады (№1 кестені қараңыз). VLife қосымшасында 1 ұпай 1 теңгеге тең. Ұпайлар Пайдаланушы тауарды/тауарларды алғанын растағаннан кейін 36 (отыз алты) сағат ішінде беріледі. Жиналған ұпайлар Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетіледі.

7.7. Тауарды және ұпайларды қайтару:

· Ұпайлар арқылы сатып алынған тауарларды қайтару Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ережелер мен мерзімге сәйкес жүзеге асырылады.

· Ұпайлар арқылы сатып алынған тауар қайтарылғаннан кейін ұпайлар 3 (үш) жұмыс күн ішінде Пайдаланушының шотына қайтарылады

· Пайдаланушыға ұпайлар есептелген тауар қайтарылған жағдайда, Пайдаланушының шотынан осы тауарды сатып алғаны үшін есептелген ұпай есептен шығарылады

· Егер қайтарылған тауар үшін жинақталған ұпайлар пайдаланылған болса, Пайдаланушының шотында теріс теңгерім қалады

· Болашақта есептелетін ұпайлар ең алдымен Пайдаланушының шотындағы қарызды өтейді.

7.8. VLife ұпайларды есептеу, жұмсау, жою үшін арнайы шарттарды белгілей алады, соның ішінде ұпайларды пайдалану мерзіміне қатысты.

7.9. VLife заңсыз есептелген ұпайларды жою құқығын өзіне қалдырады. Сонымен қатар, VLife Клуб қатысушының жауаптылығына күдік туындаған жағдайда (соның ішінде жалған ақпарат, VLife бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану кезінде теріс, сенімсіздіктің басқа көріністері және т.б.), сондай-ақ, егер тексеру барысында VLife Клуб қатысушысының жеке өзі немесе оның қатысуымен ұпайларды заңсыз тұрғыда алумен байланысты жосықсыз әрекеттер, ұпайларды есептеу шартында бұзушылық, манипуляциялық әрекеттер, сондай-ақ VLife немесе үшінші тұлға үшін материалдық, бедел және басқа да негативті салдарға әкелетін жағдайлар анықталған кезде, VLife компаниясы өз қалауы бойынша VLife клуб қатысушысын бұгаттауға құқылы.

VIII ҰПАЙЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

8.1. VLife қосымшасында ұпайлар беріледі:

8.1.1. АЖҚС-да банк картасымен және/немесе қолма-қол ақшамен немесе мультиплатпен төлеу процесінде Пайдаланушы VLife қосымшасында тіркелген өзінің нөмірін кассирге жазғаннан кейін немесе кассада транзакция жасау сәтіне дейін (ХТТ және МӨ үшін төлеу) кассир VLife қосымшасында тіркелген бейілділік картасын сканерлеген кезде. Ұпайлар банк картасымен және/немесе қолма-қол ақшамен төленген сомаға, оның ішінде №2 кестеде (жоғарыда) көрсетілген мөлшерде мультиплатамен төленген сомаға ғана есептеледі.

8.1.2. VLife қосымшасында транзакция кезінде қосымшаның "Маркет" бөлімінде толық бағасына (несиесіз немесе бөліп төлеусіз) және Пайдаланушы тауарлар мен қызметтерді алғанын растағаннан кейін ғана сатып алған кезде; мультиплат арқылы банк картасымен төленген кезде.

8.1.3. Ұпай сомасы бағдарламадағы Пайдаланушының мәртебесіне байланысты.

8.2. VLife қосымшасында ұпайлар берілмейді:

· Егер Клиент кассада тіркелген ұялы телефон нөмірін айтпаса немесе VLife қосымшасында тіркелуді жоспарлап отырса,

· кассада VLife қосымшасында тіркелген немесе тіркелуге жоспарланған бейілділік картасын транзакция жасалған уақытқа дейін сканерлеуге ұсынбаса;

· VLife қосымшасындағы "Маркет" бөлімінде тауарларды несие немесе бөліп төлеу арқылы сатып алу бойынша транзакциялар үшін;

· жеткізу сомасын төлегені үшін;

· ұпайлар үшін ұпай берілмейді;

· АЖҚС-да сатылатын темекі өнімдері үшін;

· "Төлемдер" бөліміндегі төлем үшін;

· "Саяхат" бөлімінде авиабилеттерді төлегені үшін.

8.3. Ұпайлардың есептелуі мен қолданылу мерзімі VLife қосымшасының ішінде АЖҚС-да МӨ және ХТТ үшін төлемдері бойынша транзакция кезінде ұпайлар Пайдаланушыға транзакция аяқталған сәттен бастап 1 секундтан 24 сағатқа дейінгі кезеңде (интернет – қосылу қолжетімсіз болған немесе қосымшадағы техникалық ақаулар болған жағдайда -24 сағатқа дейін) есептеледі. VLife қосымшасының ішіндегі транзакция кезінде Пайдаланушы тауарларды алғанын растағаннан кейін ұпайлар 36 сағат ішінде есептеледі. Ұпайлардың жарамдылық мерзімі VLife қосымшасында ұпайлардың алғашқы есептелген күнінен бастап 12 күнтізбелік айды құрайды.

IX. ҚОСЫМШАҒА ЕНГІЗІЛГЕН ОЙЫН ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Терминдер

Ойын – VLife қосымшасына орнатылған ойын бағдарламасы

9.2. VLife қосымшасына тіркеле отырып, Пайдаланушы осылайша ойынға қатысты ережелермен келіседі. VLife Операторы ойын және оның ережелерін жою, жаңарту, өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

9.3. Егер ойынның интерфейсі, процессі, ережелері және басқа компоненттері Пайдаланушыны қанағаттандырмаса немесе оны негативті жолмен қорласа, VLife жауап бермейді.

9.4. Пайдаланушының құрылғысынан немесе аккаунтынан үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелетке толмағандардың ойынға кіруіне VLife жауапты емес.

9.5. Пайдаланушы ойынды сол қалпында қабылдайды. VLife ойындағы ақаулар мен қателіктер үшін жауап бермейді.

Жария оферта келісімі


 1. ҚОСЫМШАНЫ ПАЙДАЛАНУ

  • 1.1. Терминдер

  • 1.2. Шарттың тақырыбы

  • 1.3. Қосымшада тіркелуге байланысты міндеттемелер

  • 1.4. Пайдаланушыға берілетін функциялар

  • 1.5. Қосылу Келісім-шартын қабылдау, әрекет ету, өзгерту және бұзу тәртібі

  • 1.6. VLife-қа тіркелу және кіру тәртібі

  • 1.7. Кепілдіктен бас тарту және жауапкершілікті шектеу

  • 1.8. Рұқсат пен қолжетімділік

  • 1.9. Пайдалану ақысы

  • 1.10. Қосымша шарттар

 2. Қауіпсіздік рәсімдері

  • 2.1. Шарттары

  • 2.2. Деректерді сақтау

  • 2.3. VLife-тың зияттық меншігі

  • 2.4. Жұмысты тоқтата тұру

  • 2.5. Пайдаланушыны тексеру

 3. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

  • 3.1. Деректерді жинау, өңдеу, сақтау және тасымалдау

  • 3.2. Жіберілетін хабарламалар

  • 3.3. Деректерді үшінші тұлғаларға тасымалдау

 4. VLIFE АРҚЫЛЫ САТЫП АЛУ МӘЛІМДЕМЕСІ

  • 4.1. Терминдер

  • 4.2. Сатып алу тәртібі

  • 4.3. Тауарды жеткізу

  • 4.4. Тауарға төлем жасау

  • 4.5. Тауарлардың және ақша қаражаттарын қайтару

  • 4.6. Тауарларды сатып алу және сыйлыққа жіберу тәртібі

 5. АВИАБИЛЕТТЕРДІ БРОНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  • 5.1. Шарттар

  • 5.2. Авиабилеттерді брондау сервисін пайдалану

  • 5.3. Билеттерді сатып алу процесі

  • 5.4. Әуе билеттерін айырбастау және қайтару

  • 5.5. Жауапкершілік. Жауапкершілікті шектеу

 6. VLIFE ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ

  • 6.1. Шарттар

  • 6.2. VLife Серіктестерінің тауарларын төлеу тәртібі

 7. VLIFE КЛУБ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • 7.1. Терминдер

  • 7.2. VLife Клубына қатысу

  • 7.3. Бейілділік бағдарлама

  • 7.4. VLife Клубында

  • 7.5. Ұпайларды есептеу кезінде

  • 7.6. VLife мобильді қосымшасында тауарларды сатып алу кезінде ұпайларды есептеу тәртібі мен көлемі

  • 7.7. Тауарды және ұпайларды қайтару

  • 7.8. VLife ұпайларды есептеу, жұмсау, жою үшін арнайы шарттарды белгілей алады, соның ішінде ұпайларды пайдалану мерзіміне қатысты

  • 7.9. VLife заңсыз есептелген ұпайларды жою құқығын өзіне қалдырады

 8. ҰПАЙЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

  • 8.1. VLife қосымшасында ұпайлар беріледі

  • 8.2. VLife қосымшасында ұпайлар берілмейді

  • 8.3. Ұпайлардың есептелуі мен қолданылу мерзімі

 9. ҚОСЫМШАҒА ЕНГІЗІЛГЕН ОЙЫН ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • 9.1. Терминдер

  • 9.2. VLife қосымшасына тіркеле отырып

  • 9.3. VLife жауап бермейді

  • 9.4. VLife жауапты емес

  • 9.5. Пайдаланушы ойынды сол қалпында қабылдайды

 10. Ранее действующая редакция публичной офертыПубличная оферта

 11. СкачатьДоговор присоединения (Для партнёров),Соглашение о присоединении

I. ҚОСЫМШАНЫ ПАЙДАЛАНУ

1.1. Терминдер

Келісім-шарт – Қосылу шарты

VLife мобильді қосымшасы (бұдан әрі VLife) – кең ауқымды міндеттерді шешуге арналған "Grand era" ЖШС-не тиесілі электрондық бағдарлама

Пайдаланушы – өзінің электрондық құрылғысында VLife қосымшасын орнатқан, тіркелген және іске қосқан адам

Сатып алушы – VLife арқылы тауар сатып алған жеке тұлға (Пайдаланушы)

Сатушы – VLife арқылы өз тауарларын сататын заңды тұлға

VLife Серіктесі – VLife арқылы өз тауарларын немесе қызметтерін ұсынатын коммерциялық ұйым

VLife Операторы – VLife жалғыз құрушысы және иесі, "Grand era" ЖШС заңды тұлғасы»

Мобильді құрылғы – VLife орнатуға болатын Android немесе iOS операциялық жүйелерін пайдаланатын электрондық құрылғы

Аутентификация деректері – Пайдаланушының VLife-та тіркелу және авторизациялау үшін қажет жеке деректері

Тіркелу– Пайдаланушы VLife мүмкіндіктерін пайдалану үшін қажетті жеке деректерді табыстау процедурасы

Авторизация – VLife-ты Пайдаланушы ретінде қолдануға арналған әрекеттер тәртібі

SMS-авторизация – Пайдаланушыны оның телефон нөміріне SMS-хабарлама жіберу арқылы сәйкестендіру рәсімі. Хабарламада бір реттік код бар

SMS-код – операцияларды растау үшін қолданылатын бір реттік код

Бейілділік бағдарламасы – бұл VLife Қосымшасының Пайдаланушылары үшін артықшылықтар, жеңілдіктер мен ұпайлар жүйесі

Пайдаланушының мәртебесі – Бейілділік бағдарламасындағы Пайдаланушының белсенділік деңгейі

Ұпай– Пайдаланушының шотына есептелетін және VLife Операторы белгілеген есептеу ережелеріне сәйкес есептен шығарылатын есеп бірлігі

ХТТ- халық тұтынатын тауар

МӨ - мұнай өнімі

Мультитөлем – ұпайлармен ішінара төлеу және банк картасымен (және/немесе жанармай құю станцияларында қолма-қол ақшамен) ішінара төлеу мүмкіндігі

Пайдаланушының шоты - Қосымшадағы Пайдаланушы ұпайларын есептеу және есептен шығару транзакциясы туралы деректер жиынтығы

Транзакция – нәтижесі ұпайларды есептеу немесе есептен шағару болып табылатын операция

Бөліп төлеу/Несие – тауарлар немесе қызметтер үшін олардың құнының толық көлемінде емес, белгілі бір аралықпен бөліктермен төленетін төлем әдісі

Автожанармай құю станциясы, газ құю станциясы, Автожанармай құю станциясы-газ құю станциясы (бұдан әрі – АЖҚС, ГҚС, АЖҚС – ГҚС) – «PetroRetail» ЖШС желілеріне арналған жабдықтардың технологиялық кешені (Qazaq Oil және KazMunayGas брендтері) ) және автокөліктерге жанармай құюға арналған «Автогаз Трейд» ЖШС (GASENERGY бренді)

1.2. Шарттың тақырыбы Осы Келісім-шарт "Grand era" ЖШС — не (бұдан әрі мәтін бойынша — VLife Операторы) айрықша құқығы тиесілі смартфондарға, планшеттерге және басқа да мобильді құрылғыларға (iOS және Android операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін) арналған VLife Super App (бұдан әрі мәтін бойынша — VLife) мобильді қосымшасын пайдалану тәртібін белгілейді. Осы Келісім-шарт Пайдаланушы мен VLife Операторы арасындағы заңды міндетті келісім болып табылады, оның мәні VLife операторының Пайдаланушыға VLife Операторы айқындаған көлемде оның функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес VLife-ты пайдалану құқығын беруі, сондай-ақ өзге де ілеспе қызметтерді көрсету және өзге де сервистерді ұсыну болып табылады.

1.3. Қосымшада тіркелуге байланысты міндеттемелер. Пайдаланушы VLife-та тіркелген сәтке дейін осы Келісім-шартпен толық танысуға міндетті. Пайдаланушының VLife-та тіркелуі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес Пайдаланушының осы Келісім-шартты толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді. VLife-ты пайдалану аутентификациялық деректерді және/немесе қолжетімділік кодтарын енгізе отырып, VLife көмегімен дайындалған және/немесе берілген электрондық құжаттар мен өкімдердің қағаз нұсқасындағы құжаттар мен өкімдерге баламалы (тең мәнді) және заңды күшке ие екендігіне, VLife пайдаланушысы өз қолымен қол қойған құжаттар мен өкімдердің заңды күшіне тең екендігіне сөзсіз келісімін білдіреді. Сондай-ақ, VLife-ты пайдалану Пайдаланушының VLife-тағы кез-келген әрекеті туралы сөзсіз келісетінін білдіреді, оның ішінде белгішелерді, батырмаларды, сілтемелерді, атауларды басу, деректерді енгізу және қосымшаның элементтерімен өзара әрекеттесудің басқа тәсілдері, оның қосымшаның осы элементтерімен белгіленген әрекеттерді жасау ниетінің баламалары. Мысалы, "Төлеу" батырмасын басу пайдаланушының төлемді физикалық шындықта болғандай жасау деген ниетін толық білдіреді. VLife қолданбасын мобильді құрылғыға орнатқан және телефон нөмірі бойынша тіркеу процедурасынан өткен кез келген кәмелетке толған адам әдепкі қалпы бойынша VLife пайдаланушысы болып саналады. VLife қосымшасында тіркеле отырып, Пайдаланушы өзінің кәмелетке толғанын растайды. VLife операторы VLife-ты кәмелетке толмаған адам пайдаланған жағдайда, егер Пайдаланушы қосымшаны басқа біреудің мобильді құрылғысына орнатып, басқа біреудің телефон нөмірін пайдаланған жағдайда жауап бермейді. Пайдаланушы/Сатып алушының VLife қызметкерлерімен және VLife Серіктестерімен қарым-қатынасы жалпы қабылданған мораль мен коммуникациялық этикет қағидаттарына негізделуі керек. Қандай түрде және кімге жолданғанына қарамастан, әдепсіз сөздерді, былапыт сөздерді, тіл тигізу сөздерін, сондай-ақ қорқыту мен бопсалауды пайдалануға қатаң тыйым салынады. VLife Операторы кез келген уақытта күдікті әрекеті немесе Келісім-шартты жүйелі түрде бұзуы байқалған кез келген Пайдаланушыны бұғаттауға құқылы. Күдікті әрекет болып саналады, бірақ олармен шектелмейді: бір уақытта бірнеше рет тапсырыс беру және сатып алу немесе қызметтерді жою.

1.4. Пайдаланушыға берілетін функциялар VLife қызметтері делдалдық сипатқа ие. VLife бір тараптан VLife Операторының Серіктестері мен екінші тараптан Пайдаланушы арасындағы өзара әрекеттестікті, соның ішінде ақпарат алмасуды және жеке операциялар жасауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. VLife VLife Серіктестерінің әрекеттері үшін жауап бермейді. Сервис функционалы "сол қалпында" (as is) шарттарымен ұсынылады. VLife-ты өзінің функционалдық мақсатына сәйкес өтеусіз, жай, табысталмайтын, мерзімсіз лицензияны мынадай тәсілдермен және мынадай шектерде пайдалану құқығымен береді: Пайдаланушының мобильді құрылғысына VLife орнату; VLife- те тіркелу және авторизациялау; Пайдаланушының жеке кабинетінде Пайдаланушының дербес баптауларын орнату және өзгерту; Тауарлар мен қызметтерді іздеу; Төлемдер жасау үшін төлем карталарын қосу; Сатып алу, соның ішінде тауарларды жеткізу әдістерін таңдау және үшінші тұлғаларға сыйлық ретінде сатып алу; Төлемдер жасау, несиемен немесе бөліп-төлеумен сатып алуды Рәсімдеу, сыртқы сервистерді Төлеу; Қызметтер ақысын төлеу; Сатып алудан кейін немесе қызметтерді төлегеннен кейін VLife серіктестеріне пікір жазу және бағалау; Авиабилеттерді іздеу, брондау және оларға ақы төлеу; VLife Клубына қатысу, соның ішінде ұпайлар мен сыйлықтар алу; VLife арқылы сыйлықтар жіберу және алу. VLife функционалдығы Пайдаланушының мобильді құрылғысының операциялық жүйесіне байланысты болмашы айырмашылықтары болуы мүмкін.

1.5. Қосылу Келісім-шартын қабылдау, әрекет ету, өзгерту және бұзу тәртібі Келісім-шарт VLife қосымшасында тіркелген сәттен бастап Пайдаланушы қабылдаған болып саналады. Осы Келісім-шартпен келіспеген жағдайда Пайдаланушы VLife-ты қолдануды дереу тоқтатуға міндетті. Келісім-шарт мерзімсіз әрекет етеді деп саналады. Оператор VLife оставляет за собой право менять все положения и условия Договора в любое время. VLife Операторында кез келген уақытта Келісім-шарттың әрекет етуін тоқтата тұру құқығы бар. VLife Операторында Келісім-шартты кез келген уақытта орындалды деп тану құқығы бар. Пайдаланушы VLife Операторына жазбаша өтініш беру арқылы Келісім-шартты бұзуға құқылы. Келісім-шарт бұзылғаннан кейін Пайдаланушының VLife-ты орнату және пайдалану құқығы жоқ. VLife Операторы осы Келісім-шартты кез келген уақытта Пайдаланушыларды алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы. Осы Келісім-шарттың өзекті редакциясы Play Market және App Store қосымшалар дүкендеріндегі VLife соңғы нұсқасында орналастырылады. Пайдаланушы мобильді қосымшаны пайдалануды жалғастырса, барлық өзгерістермен келіседі. Егер Пайдаланушы осы Келісім-шарттың өзгерістерін қабылдауға келіспесе, ол Мобильді қосымшаны пайдалануды тоқтатуы керек. Келісім-шарт Мобильді қосымшаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Қосымшаны пайдалану дербес деректерді жинау және өңдеу туралы ақпаратты қамтитын III бөлімдегі Құпиялылық саясатын қоса алғанда, Пайдаланушылардың Қосылу келіміи-шартымен (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес) сөзсіз келісетінін білдіреді.

1.6. VLife-қа тіркелу және кіру тәртібі Қосымшада тіркелу Пайдаланушының ұялы телефон нөмірін енгізуі, Пайдаланушының SMS арқылы VLife Операторы Пайдаланушыға жіберген тексеру кодын алуы және енгізуі арқылы жүзеге асырылады. VLife-қа қол жеткізу үшін Пайдаланушы өзінің Аутентификациялық деректерін: Абоненттік нөмір мен парольді, бір реттік SMS-кодты және/немесе Кіру кодын немесе VLife Операторымен жасалған Келісім-шарттарға және осы Келісім-шартқа сәйкес Интернет арқылы ақпарат алмасуды және жекелеген операциялар жасауды қоса алғанда, Серіктестер мен Пайдаланушының өзара әрекеттесуін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін VLife сервистері арқылы қол жеткізу және операциялар жасау үшін Пайдаланушы пайдаланатын басқа да деректерді енгізуі қажет. Аутентификация деректерін енгізгеннен кейін, Аутентификациядан кейін VLife пайдаланушысы VLife қосымшасына өзінің төрт таңбалы кіру кодын орната алады, сондай-ақ Пайдаланушының мобильді құрылғысы осындай мүмкіндікті қолдаған жағдайда, Аутентификацияның басқа әдісін, оның ішінде Пайдаланушының бет-әлпетін тану жүйесін немесе саусақ ізін қолдана отырып таңдай алады. VLife-та тіркелу сатып алу, бөліп төлеу және несие алу, төлемдер жасау, VLife Клубына қатысу, ұпайлар мен сыйлықтар алу, билеттерді брондау және төлеу және Пайдаланушының авторизациясы қажет басқа әрекеттер үшін міндетті болып табылады. VLife тіркелу кезінде Пайдаланушы берген ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді. Пайдаланушы тіркелу кезінде енгізген логин мен парольді үшінші тұлғаларға айтпауға міндеттенеді. Пайдаланушының логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Пайдаланушы бұл туралы электрондық пошта арқылы VLife-қа дереу хабарлауға міндеттенеді: client@vlife.kz.

1.7. Кепілдіктен бас тарту және жауапкершілікті шектеу Егер заңда өзгеше көзделмесе, ешқандай жағдайда VLife Операторы Мобильді қосымшаны пайдалану мүмкін еместігіне байланысты Пайдаланушы шеккен шығындар үшін жауап бермейді. Ешқандай жағдайда VLife Операторы VLife-ты пайдалану кезінде немесе пайдалану мүмкін еместігі салдарынан Пайдаланушыға келтірілген кез келген тікелей, жанама, қасақана, кездейсоқ немесе кейінгі кез келген сипаттағы залалдарды қоса алғанда, Пайдаланушы алдындағы залалдар үшін жауапты болмайды. VLife Операторы егер Пайдаланушы VLife функцияларын пайдалана алмаса, VLife-тан хабарлама ала алмаса, сондай-ақ VLife арқылы келесі себептер бойынша операцияларды аяқтай алмаса: Пайдаланушының құрылғысындағы ақаулық, егер смартфон немесе қосымша зарядкасы отырып қалған, мобильді құрылғы зақымдалған, жады жоқ, бағдарламалық жасақтама зақымдалған; Интернетке кіру сәтсіздігі - қосымша жұмыс істемеді; Байланыс сәтсіздігі - Пайдаланушы SMS хабарламасын алмады; Қосымшаны жаңарту сәтсіздігі - Пайдаланушыда қосымшаның ескі нұсқасы немесе басқа техникалық себептер бойынша жұмыс істемеген жағдайда жауап бермейді. VLife Операторы мобильді қосымшаның Пайдаланушылары алдында мобильді қосымшаның жұмыс істеуі үзілген немесе бұзылған кез келген мән-жайлар үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді, мысалы, мобильді қосымшаның немесе сымсыз байланыс қызметтерінің, байланыс қызметтерінің қол жетімсіздігі, желідегі кідірістер, жүйенің жұмыс істеу іркілістері немесе сымсыз қосылыстың үзілуі жағдайында. VLife Операторы Vобильді қосымшаны пайдалану, қол жеткізу үшін пайдаланылатын сымсыз байланыс қызметтері үшін жауап бермейді. VLife Операторы сонымен қатар VLife Пайдаланушысының мобильді құрылғысының жұмысына, сондай-ақ еңсерілмейтін күштің басқа жағдайларына жауап бермейді. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және олардың туындауына жауапты болмайтын оқиғалар жатады,оның ішінде: Тараптардың кінәсінен болмаған соғыс, көтеріліс, ереуіл, жер сілкінісі, су тасқыны, өзге де дүлей зілзалалар, өрт, энергиямен жабдықтаудың іркілістері, шарт жасалғаннан кейін қабылданған және шартта белгіленген міндеттемелерді орындауды мүмкін етпейтін билік органдарының іс-әрекеттері мен актілері, байланыс желілерінің және/немесе үшінші тұлғалардың кез келген сервистері мен өнімдерінің қолжетімсіздігі (оның ішінде Интернет желісі қызметтерінің провайдерлері), сондай-ақ басқа да күтпеген жағдайлар мен тараптардың бақылауына көнбейтін оқиғалар мен құбылыстар, бірақ жоғарыда көрсетілгендермен шектелмейтін оқиғалар жатады.

1.8. Рұқсат пен қолжетімділік

Атап айтқанда, Пайдаланушының құқығы жоқ:

• VLife жүйесінде қолданылатын алгоритмдерді жүзеге асыру туралы ақпаратты алу үшін өзгерту, декомпиляциялау (декомпилятордың көмегімен бастапқы кодты қайта жасау), шифрын ашу және VLife коды арқылы басқа әрекеттерді орындау;

• VLife көмегімен туынды шығармалар жасау;

• VLife-ты үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін мақсаттарда пайдалану;

• лицензияланбаған бағдарламалық жасақтамасы бар мобильді құрылғыларда VLife қосымшасын орнату және пайдалану.

VLife Операторы VLife жүйесінің тұрақтылығына, сенімділігіне, дұрыс жұмыс істеуіне немесе бағдарламалық құралдың лицензияланбаған нұсқасымен орнатылған мобильді құрылғыларда VLife пайдаланудың кез келген басқа салдарына жауапты емес.

Өзінің толық функционалдығын жүзеге асыру үшін VLife Пайдаланушының алдын ала келісімімен контактілер кітабына, камераларға, микрофонға, фотогалереяға және Пайдаланушының мобильді құрылғысының орналасқан жеріне қол жеткізе алады.

1.9. Пайдалану ақысы VLife қосымшасын пайдалану үшін Оператордан міндетті комиссия алынбайды. VLife Пайдаланушылары басқа үшінші тараптар, соның ішінде сымсыз байланыс Операторлары немесе деректер қызметі провайдерлері бөлек және өзге келісімдер бойынша қызметтері үшін ақы алуы мүмкін екенін білуі керек.

1.10. Қосымша шарттар VLife Операторы Сатып алушымен қарым-қатынасынан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы. VLife және ұсынылатын қызметтер техникалық қызмет көрсетуге немесе басқа жұмыстарға, сондай-ақ кез келген басқа техникалық себептерге байланысты уақытша ішінара немесе толығымен қолжетімсіз болуы мүмкін. VLife Операторы Пайдаланушыларды алдын ала ескертумен немесе ескертусіз мерзімді түрде қажетті профилактикалық немесе басқа жұмыстарды жүргізуге құқылы. Пайдаланушы мен VLife Операторы арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады. Пайдаланушыдан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол VLife Операторына client@vlife.kz электрондық поштасына хат жазу арқылы хабарласа аладыБарлық туындаған дауларды тараптар келіссөздер арқылы шешуге тырысады, келісім болмаған жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарына жіберіледі. Соттың осы Шарттың кез келген ережесін жарамсыз деп таныған кезде де, қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

II. Қауіпсіздік рәсімдері

2.1. Шарттары

Аутентификация деректері – VLife авторизациялау үшін қажетті ақпарат

Логин - Пайдаланушының ұялы телефон нөмірі

Құпиясөз - әріптерден, сандардан және басқа да белгілерден тұратын және жеке басын немесе өкілеттіктерін растауға арналған белгілердің ерікті жиынтығы

Кіру коды – VLife қосымшасына жылдам кіру үшін қысқа пин-код

Тексеру – VLife қосымшасында бірінші рет тіркелу кезінде жеке басын тексеру (шартты түрде бір рет)

Сәйкестендіру – тексерілген/тіркелген жеке тұлғаның VLife қосымшасына кіру мүмкіндігін тексеру

2.2. Деректерді сақтау

2.2.1. VLife Пайдаланушыларының міндеттері

VLife Пайдаланушылары құпиялылықты қамтамасыз етуге және үшінші тұлғаларға өздерінің Аутентификациялық деректерін — Пайдаланушының бірегей логинін (login) және құпиясөзін (password), сондай-ақ кіру кодын жарияламауға міндеттенеді. Аутентификациялық деректерді үшінші тұлғаларға жария етілген жағдайда, Пайдаланушы үшінші тұлғалардан дербес деректерін алу, Пайдаланушының мобильді құрылғысына және VLife-қа кіру, сондай-ақ VLife-ты пайдалану арқылы операциялар жасау мүмкіндігіне толықтай жауапты болады. Егер VLife-қа қол жеткізуге арналған Аутентификациялық деректер үшінші тұлғаға тиесілі болса, көрсетілген деректерді пайдалана отырып VLife-ты пайдалану арқылы жасалған операциялар Пайдаланушымен жасаған болып есептеледі. Пайдаланушы өзінің Аутентификациялық деректері арқылы жасалған барлық операциялар үшін жауапты болады. Аутентификациялық деректер/VLife-қа қолжетімділік коды бұзылған жағдайда, сондай-ақ Пайдаланушының Аутентификациялық деректері/Қолжетімділік коды/Мобильді құрылғысы үшінші тұлғаларға қолжетімді болған жағдайда, Пайдаланушы VLife Операторына 5858 нөмірі бойынша VLife байланыс орталығына қоңырау шалып, бұл туралы дереу хабарлауға міндетті. Пайдаланушы VLife орнатылған және Пайдаланушы тіркелген телефонды (соның ішінде SIM-картаны) үшінші тұлғаларға пайдалануға бермеуге; логин және құпиясөз сияқты өзінің есептік жазбасының деректерін теру кезінде жария етпеуге, ұсынбауға және үшінші тұлғалардан жасыруға міндетті. Максималды қорғауды қамтамасыз ету үшін Пайдаланушының мобильді құрылғысында антивирустық қосымшаларды пайдалану және уақтылы жаңарту ұсынылады. Пайдаланушы VLife-қа оның есептік жазбасын рұқсатсыз пайдалану күдігінің кез келген жағдайы туралы дереу хабарлауға міндеттенеді.

2.2.2. VLife Операторының міндеттері

Осы Келісім-шарттың талаптарын қабылдай отырып, Пайдаланушы "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес еркін, өздігінен және өз мүддесінде әрекет ете отырып, тегін, атын, әкесінің атын, электрондық пошта мекенжайын, байланыс телефонының нөмірін, туған күнін, өңірін, қаласын, мекемесін, лауазымын қамтитын өзінің дербес деректерін VLife Операторына өңдетуге өз келісімін білдіреді.

2.2.3. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

Пайдаланушыға VLife Бағдарламасын пайдалану құқығын беру.VLife Операторының Пайдаланушының сұрауларына Техникалық қолдауға жүгінуді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей жауаптарды дайындауы және жіберуі.VLife Операторының VLife Операторы өткізетін іс-шаралары туралы ақпаратты жіберуі. VLife Операторының VLife Операторының өнімдері мен қызметтері туралы ақпаратты жіберуі.Пайдаланушы өз келісімін беретін дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттер тізімі: жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, дара биліктен айыру, үшінші тұлғаларға беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында автоматтандырылмаған және автоматтандырылған тәсілдермен көзделген кез келген өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру. VLife Операторы Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз қол жеткізуден немесе ашудан қорғау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

2.3. VLife-тың зияттық меншігі VLife зияткерлік меншікті кескіндер, аудио және бейне материалдарды қамтиды. Жалпы VLife дизайнын құрайтын барлық нысандарға және оның жеке элементтеріне, VLife бағдарламалық құралына құқықтар VLife Операторына тиесілі. VLife жүйесіне енгізілген мазмұнға құқықтар (мәтіндік, визуалды, аудио/бейне мазмұн және т.б.) оның заңды иелеріне тиесілі.VLife Операторының және (немесе) контент авторлық құқық иелерінің немесе үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарын бұзғаны үшін Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. VLife қосымшасын пайдалана отырып, Пайдаланушы мазмұнды рұқсатсыз пайдаланудан техникалық қорғау құралдарын айналып өтуге бағытталған ешқандай әрекет жасамайтынына кепілдік береді. Кез келген көшіруге, көбейтуге, өңдеуге, таратуға, көпшілікке қолжетімді етуге, техникалық қорғауды айналып өтуге немесе мазмұнды VLife ұсынған мүмкіндіктер шеңберінен тыс басқа да пайдалануға, сондай-ақ мазмұнды коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

2.4. Жұмысты тоқтата тұру Vlife Операторы кез келген уақытта Vlife функционалдығын өзгертуге, сондай-ақ оны Vlife Пайдаланушысының пайдалану мүмкіндігін шектеуге құқылы. Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді Vlife компаниясы Vlife Пайдаланушыларына алдын ала ескертусіз, соның ішінде Пайдаланушы осы Шарттарды орындамаған және/немесе заңды талаптарды бұзған жағдайда, сондай-ақ Vlife компаниясының қалауы бойынша басқа жағдайларда қабылдануы мүмкін. Vlife Пайдаланушысы кез келген уақытта Vlife пайдаланудан бас тарта алады.

2.5 Пайдаланушыны тексеру Төлем карталарынан транзакциялық операцияларды жасау үшін Пайдаланушы бірінші сатып алу/төлем жасау кезінде Сатушыны таңдап, төлем сомасы мен параметрлерін көрсетуі, өз картасының нөмірін көрсетуі, картаның қолданылу мерзімінің аяқталу күнін көрсетуі, CVV кодын көрсетуі, енгізілген деректерді тексеруі, VLife-тағы "Төлеу" батырмасын басуы қажет. VLife Пайдаланушы енгізген қате деректер үшін, бөтен картаның деректерін енгізу және Пайдаланушыға тиесілі емес картадан төлем жасау үшін жауап бермейді. VLife Пайдаланушының банк немесе төлем жүйесінің Операторы тарапынан туындаған транзакцияларға қатысты мәселелерге үшін жауап бермейді. VLife Пайдаланушының банк немесе төлем жүйесінің Операторы тарапынан транзакциялар үшін комиссиялар мен алымдар үшін жауапты болмайды. VLife арқылы төлемдер жасау үшін Пайдаланушы VLife ішінде көрсетілген нұсқауларға сәйкес Тексеру процедураларынан өтеді. Тексеру процесінде Пайдаланушы Логин болып табылатын ұялы телефон нөмірін көрсетеді және Пайдаланушы көрсеткен нөмірге VLife жіберген SMS хабарламадағы бірегей кодты енгізеді. Бірегей код 15 минут ішінде жарамды. Төлем жасауға немесе жазбаны тіркеуге арналған әрбір жаңа сұрауды тек жаңадан жасалған бірегей код арқылы растауға болады. Егер код алынбаса, Пайдаланушы VLife қосымшасында растау кодын енгізу бетте орналасқан «Жіберу» түймесін қайтадан басу арқылы кодты қайта жібере алады. VLife Операторы Пайдаланушы кодты VLife Операторына байланысты емес себептермен алмаса, сондай-ақ кодты енгізе алмаса, жауапты емес. Төлем карталарының санына шектеуді VLife Операторы анықтайды. Транзакциялар бойынша лимиттерді Оператор анықтайды. VLife Операторы рұқсат етілмеген төлемдерді тергеу, әрекет ету және алдын алу бойынша ынтымақтастыққа ұмтылады. VLife Операторы қауіпсіздік мақсатында және Пайдаланушы қаражатының сақталуын қамтамасыз ету үшін Пайдаланушының VLife қызметіне кіруіне тыйым салуға құқылы. VLife жүйесіндегі Пайдаланушылардың барлық әрекеттері туралы ақпарат арнайы қорғалған жүйелерде сақталады (мұндай деректерді сақтау мерзімі 5 жыл). Картаның эмитенті қосымша талаптар мен шектеулер қоюы мүмкін. VLife Операторы төлем картасының эмитенті белгілеген шектеулерді жоюға немесе өзгертуге ықпал ете алмайды және әсер ете алмайды. VLife картаның CVV кодтары туралы ақпаратты сақтамайды. Карточка нөмірі туралы деректер жасырылған және шифрланған түрде сақталады, осылайша берілген карта рұқсат етілмеген шығындарға ұшырамайды. VLife Операторы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Пайдаланушыға көмек көрсетеді, Пайдаланушының картасын жоғалтуға байланысты жалған транзакциялар бойынша тергеу жүргізілген жағдайда Пайдаланушының мүддесін білдіреді.

III. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

3.1. Деректерді жинау, өңдеу, сақтау және тасымалдау

Мобильді қосымшаның Пайдаланушы туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және басқа рұқсат етілген пайдалану және тасымалдау осы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Келісім-шартпен реттеледі. Осы Келісім-шартты қабылдау арқылы Пайдаланушы VLife ператорына келесі құқықтарды береді және келіседі:

· VLife мобильді қосымшасында оның тіркелген кезінде берілген деректерін, кез келген тәсілдермен, соның ішінде үшінші тұлғалармен, соның ішінде көбейтуді, электронды көшіруді, иесіздандыруды, бұғаттауды, жоюды, және оның нәтижесінде жоғарыда алынған басқа жеке деректерді, мына мақсаттармен өңдеу: VLife мобильді қосымшасының функционалдығын қамтамасыз ету;

· VLife мобильді қосымшасында тіркеу кезінде берілген кез келген тәсілмен деректерін өңдеу, соның ішінде үшінші тұлғалармен, соның ішінде көбейту, электронды көшіру, иеліксіздандыру, бұғаттау, жою, және оның нәтижесінде жоғарыда алынған басқа жеке деректерді, мына мақсаттармен өңдеу: VLife мобильді қосымшасының функционалға қамтамасыз ету;

· VLife Операторының дербес деректерінің ақпараттық жүйелерін құру;

· VLife Операторынан, VLife Серіктестерінен және филиалдарынан жарнаманы, пошталық жөнелтілімдерді, соның ішінде ұялы радиотелефон желісі арқылы алу қабылдау;

· Келесі әрекеттермен автоматтандырылған өңдеу: Пайдаланушының телефон нөмірін сонымен қатар Пайдаланушының мобильді құрылғысында орналасқан, байланыс кітабындағы телефон нөмірлерін (жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, пайдалану, жою), Қолданушыға ақша аудару қызметін көрсету үшін операциялар;

· Мобильдік қосымшада жарнамалық-ақпараттық ұсыныстарды, тауарлар, жұмыстар, VLife Операторының және VLife серіктестерінің қызметтері бойынша кеңестерді орналастыру.

Пайдаланушы мобильді құрылғының өзінде тиісті параметрлерді өзгерту арқылы мобильді құрылғыда орналасқан Пайдаланушының байланыс кітапшасынан телефон нөмірлерін өңдеуді алып тастау мүмкіндігіне ие.

3.2. Жіберілетін хабарламалар Мобильді қосымша Пайдаланушысы VLife-тан мобильді қосымшаны пайдалануға байланысты хабарламаларды, оның ішінде push-хабарламалар мен SMS хабарламалар, сондай-ақ Мобильді қосымша Пайдаланушысы берген электрондық пошта мекенжайы мен абоненттік нөмірге алуға келіседі.

3.3. Деректерді үшінші тұлғаларға тасымалдау

Пайдаланушы VLife Пайдаланушының жеке деректерін үшінші тұлғаларға ашпайтынымен немесе бермейтінімен келіседі. Дегенмен, VLife жеке деректерді, соның ішінде транзакцияларды келесі жағдайларда ашуы немесе беруі мүмкін:

1) Пайдаланушы мұндай әрекеттерге тікелей келісімін білдірсе;

2) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы алғысы келетін қызметтерді көрсету үшін қажет;

3) Тасымалдау қолданыстағы заңнамамен қарастырылған;

4) Тасымалдау VLife компаниясының заңды міндеттемесін орындау үшін қажет;

5) Тасымалдау VLife қолданбасында сәйкес әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы тапсырыс тасымалдау келетін сатып алуларды аяқтау үшін қажет;

6) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы жасағысы келген төлемдерді жүзеге асыру үшін қажет;

7) Тасымалдау VLife қолданбасында тиісті әрекеттерді орындау арқылы Пайдаланушы тасымалдау келетін несие немесе бөліп төлеу жоспарын шығару үшін қажет. Сонымен қатар, Пайдаланушы VLife компаниясына өзінің Жеке деректеріне қатысты осы Келісім-шартта көрсетілген келесі мақсаттарға жету үшін қажетті кез келген әрекеттерді орындауға келісімін тасымалады, соның ішінде (шектеусіз): тасымалдау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту) , өзгерту), пайдалану, тарату (оның ішінде тасымалдау), бұғаттау, жою, шет мемлекеттердің аумағында трансшекаралық тасымалдау (жеке деректерді автоматты түрде өңдеуге қатысты Еуропа Кеңесінің жеке тұлғаларды қорғау туралы конвенциясының қатысушылары болып табылады), жеке деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін және дербес деректер субъектілерінің құқықтарын тиісті қорғауды қамтамасыз етпейтін басқа шет мемлекеттер), сондай-ақ Пайдаланушының жеке деректерімен кез келген басқа әрекеттерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

IV. VLIFE АРҚЫЛЫ САТЫП АЛУ МӘЛІМДЕМЕСІ

4.1. Терминдер

Маркет– тауарлар, тауарларды Сатушылар, сондай-ақ тауарларды іздеу, сатып алу және төлеу функционалдығы туралы ақпаратты қамтитын VLife бөлімі.

Тауар - VLife-та сатып алу/сату объектісі ретінде қызмет ететін зат.

Тапсырыс – VLife қосымшасында төлем әдістерінің бірін пайдалана отырып, Сатып алушының Тауарға қызығушылығын растау.

Төлем әдісі – несиелік немесе бөліп төлеу жоспарымен және/немесе ұпаймен, төлем картасымен тауарларды төлеу.

Курьер – Сатып алушыға тауарды жеткізуші тұлға.

Жеткізу – VLife жүйесінде Сатушы көрсеткен мекенжай бойынша тауарды Сатушыдан Сатып алушыға беру процесі.

Қойма – Сатып алушы өзін-өзі жеткізуді жүзеге асыратын Сатушының сату нүктесі.

Алушы – VLife-тан сатып алынған тауарды жеткізудің адресаты ретінде көрсетілген жеке тұлға.

4.2. Сатып алу тәртібі

Сатушы Маркет каталогында ұсынылған Тауардың өз қоймасында болуын қамтамасыз етеді. Тауармен бірге келетін фотосуреттер тауардың иллюстрациялары ғана және тауардың нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Тауардың сипаттамалары абсолютті ақпараттық емес және типографиялық қателерді қамтуы мүмкін. Егер Сатып алушы тапсырыс берген Тауар Сатушы қоймасында болмаса, соңғысы бұл туралы Сатып алушыға Тапсырыс беру кезінде Сатып алушы көрсеткен нөмірге қоңырау шалу арқылы хабарлауы және Тапсырысты тоқтатуды ұсынуы керек. Алдын ала төленген Тауардың күші жойылған жағдайда, күші жойылған Тауардың бағасы VLife Операторы сатып алу кезінде көрсетілген төлем картасы бойынша Сатып алушыға қайтарады. Бөліп төлеу немесе несие беру жағдайында тауардың құны бөліп төлеу немесе несиені берген банкке қайтарылады. Сатып алушының тапсырысы VLife процедураларына сәйкес өңделеді. Сатып алушы VLife Операторының/Сатушының Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындау мүмкін еместігіне әкеп соқтырған жалған ақпарат бергені үшін толық жауап береді. Vlife қосымшасында тапсырысты рәсімдегеннен кейін Сатып алушыға SMS жолдау арқылы болжамды жеткізу күні туралы ақпарат ұсынады. Осы тапсырысқа қызмет көрсететін сатушы менеджері тапсырыс туралы мәліметтерді, сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлардың болуын анықтайды, жеткізу күнін және тапсырысты өңдеуге және жеткізуге ыңғайлы уақытты таңдайды. Жеткізу күні қандай жеткізу түрі таңдалғанына (Стандарт немесе Экспресс), сол немесе басқа сатушы қай қалада орналасқанына байланысты анықталады. Тапсырысты жеткізу күні Курьер Сатып алушы көрсеткен аралық шеңберінде жеткізудің нақты уақытын келісу үшін, сондай-ақ Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша өту (жол жүру) мүмкіндігі үшін Сатып алушыдан қажетті ақпаратты алу үшін сатып алушымен өзі көрсеткен телефон нөмірі бойынша байланысады. Сатып алушы сауда өкілінің қоңырауына жауап бермесе, VLife Операторы/Сатушы Сатып алушының келісімімен жеткізуді басқа уақытқа және (немесе) басқа күнге ауыстыруға құқылы. Сатып алушы VLife Сатушысымен/Операторымен байланыспаса және (немесе) басқа уақытта және (немесе) басқа жеткізу күніне келіспесе, Сатушы/VLife Операторының тапсырысты жеткізу жөніндегі міндеттемесі тиісінше орындалды деп саналады, ал Сатып алушы Тапсырыс беруден және Шартты орындаудан бас тартты деп есептелді.Тапсырысты тиісті Сатушының жеткізу қызметіне тапсырудың күтілетін күні Сатып алушыға SMS арқылы немесе Сатып алушыға тапсырысқа қызмет көрсететін Сатушының менеджері бақылау қоңырау шалған кезде хабарланады. Тауарды беру күнін VLife Сатушысы/операторы VLife сатушысының/операторының пікірі бойынша объективті себептер болған жағдайда біржақты тәртіппен өзгерте алады. VLife тауар Сатушысы емес. VLife Сатушылар мен Пайдаланушыларға Тауарларды сатып алу/сату транзакцияларында көмектеседі. VLife-та тауарларды сатып алу үшін Пайдаланушы VLife қосымшасына кіріп, Маркет бөліміне өтіп, тауарлар санатын, өнімді таңдап, тауардың сипаттамасын оқып, Сатушыны, сатып алу әдісін таңдап, тауарды жеткізу, тауарды төлеу әдісін таңдап, төлем картасы арқылы төлем жасау, несиеге немесе бөліп төлеуге өтініш беріп, тауармен курьерді күту немесе алып кету үшін Сатушының қоймасына барып, тауарды алуы керек. Тауарды сипаттау, оның бағасын, сипаттамаларын, жеткізу әдістерін және төлеу әдістерін көрсету үшін жауапкершілік Сатушыға жүктеледі.

VLife жауапты емес, егер:

· Сатушы тауарды дұрыс сипаттамады, тауардың қате сипаттамасын таңдады, тауардың дұрыс емес параметрлерін көрсетті;

· Сатушы өз дүкенінің жұмыс уақытын және орналасқан жерін, өз дүкені туралы басқа деректерді дұрыс көрсетпеген;

· Сатушы тауардың есебін дұрыс жүргізбеген, тапсырыс берілген, бірақ тауар жоқ;

· Сатып алушы төледі, бірақ банктің кесірінен оның қаражаты уақытында келмеді;

· тапсырыс Сатушының кінәсінен Сатушымен қабылданбады;

· VLife пайдаланушылары қалдыратын шолулардың немесе бағалаулардың дәлдігі үшін.

4.3. Тауарды жеткізу

VLife қосымшасында сатылатын тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжамды мерзімдері VLife-та тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетіледі. Жеткізудің нақты мерзімдері тапсырыс расталған кезде ғана Сатып алушы Оператормен келісуі мүмкін. VLife-та ұсынылған тауарларды жеткізу аумағы Қазақстан Республикасының шекарасымен шектелген. Жеткізудегі кідірістер VLife кінәсінен болмаған күтпеген жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Өздігінен алып кетуді таңдаған жағдайда Алушы VLife-та сатып алуды ресімдеу кезінде көрсетілген өзі тасымалдау нүктесіне, жұмыс уақытында VLife-та Сатушының карточкасында көрсетілген жерге келіп және тауарды алуға тиіс. Өзі тасымалдау мерзімі 3 күнтізбелік күнді құрайды, ал кейбір Сатушыларда өзі тасымалдау мерзімі сатушының өзінде өзгеруі мүмкін және мұндай мерзімді белгілеу үшін Алушы Сатушымен дербес байланысуы керек. Егер Алушы тауарды алуға жұмыс күнінің соңында келсе, Сатушы тауарды беруді келесі жұмыс күніне ауыстыруға құқылы. Жеткізу кезінде Тапсырыс Алушыға немесе тапсырыста алушы ретінде көрсетілген үшінші тұлғаға тапсырылады. Тапсырыс Алушыға Алушы Сатушы VLife арқылы жіберген тексеру кодын хабарлаған кезде ғана беріледі. Егер Алушы тексеру кодын хабарлағысы келмесе немесе қате кодты бірнеше рет хабарлаған жағдайда, Сатушының өкілі тауарды алушыға бермей Тапсырысты жою ретінде рәсімдеп, оны қоймаға қайтаруы керек.

VLife келесі жағдайларда жауап бермейді:

· Алушы өзі тасымалдау нүктесіне келді, бірақ Сатушының тауары қоймада жоқ;

· Сатушының немесе курьердің Алушымен жеке қақтығысы болды - жат қылықты қарым-қатынас туды;

· Тауарды тым ұзақ жеткізу.

Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі тапсырыс іс жүзінде берілген сәттен бастап Сатып алушыға өтеді. Тапсырыс жеткізілмеген жағдайда, Сатушы/Vlife Операторы жеткізу қызметінен тапсырыстың жоғалғанын растауды алғаннан кейін Сатып алушыға Сатып алушы алдын ала төлеген тапсырыстың және жеткізудің құнын толық көлемде өтейді. Сатушының/VLife Операторының Cатып алушының алдындағы тауарды беру міндеті тауарды курьермен алушыға берген сәтте, не тапсырысты берудің алдын ала келісілген орнында (оның ішінде тауарды өзі тасымалдау пунктінде) берілген кезден бастап орындалған болып есептеледі. Получатель также должен проверить срок службы доставленного Товара и целостность упаковки. Пайдаланушы жеткізуді жүзеге асыру-Сатып алушы сатып алатын тауардың ажырамас бөлігі болып табылмайтын, орындалуы алушы тауарды алған және ол үшін төлемді жүзеге асырған кезде аяқталатын жеке қызмет екенін түсінеді және келіседі. VLife-та өз тауарларын сататын кейбір Сатушылар тауарды жеткізу қызметі үшін бөлек ақы алуы мүмкін (Сатушы Сатып алушыға бөлек төлем алынған жағдайда жеткізу шарттары мен құны туралы хабарлауға міндеттенеді). Тауарды алғаннан және оған ақы төлегеннен кейін туындаған, сатып алынған тауардың сапасына қатысты наразылықтар "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – "Қорғау туралы Заң") және тиісті Сатушының кепілдік міндеттемелеріне сәйкес қаралады. Осыған байланысты тауарды жеткізумен сатып алу Сатып алушыға сатып алынған тауарды кепілдікті қызмет көрсету/ауыстыру немесе кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыру немесе Сатушы өкілінің Сатып алушыға шығуы арқылы тауарды ауыстыру мақсатында жеткізуді талап ету құқығын бермейді, сондай-ақ Қорғау туралы Заңына сәйкес Сатып алушы тауар үшін осындай ақшаны қайтаруға құқығы болған жағдайларда, тауарды жеткізу құнын қайтару мүмкіндігін білдірмейді.

4.4. Тауарға төлем жасау VLife-та сатылатын тауардың бағасы теңгемен көрсетіледі және егер тиісті Сатушы салық салудың жалпы жүйесін қолданған жағдайда қосылған құн салығын қамтиды. Тауардың бағасы VLife-та көрсетіледі. VLife қосымшасындағы тауардың бағасын Сатушы біржақты тәртіппен өзгерте алады. Сонда да Сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы өзгертіле алмайды. Тауар мен жеткізу бағасы аймақтар бойынша саралануы мүмкін. Банк карталарының көмегімен тауарға ақы төлеу ерекшеліктері: «Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып операцияларға қызмет көрсету жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карталарын шығару және пайдалану қағидаларына сәйкес, банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы не ол уәкілеттік берген тұлға жүргізеді. Банк карталары бойынша операцияларды авторизациялауды банк жүзеге асырады. Егер банкте операция алаяқтық сипатқа ие деп пайымдауға негіз болса, онда банк осы операцияны жүзеге асырудан бас тартуға құқылы. VLife өз Cатып алушыларына/Gайдаланушыларына мәртебесіне байланысты әр түрлі мөлшерде сатып алулар үшін ұпай есептеуге құқылы. Есептелген ұпайларды VLife - те белгілі бір тауарды сатып алу үшін пайдалануға болады. Бөліп төлеу немесе несие бойынша сатып алуды рәсімдеу шаралары VLife-та көрсетілген. VLife бөліп төлеу немесе несие бермейді. Бөліп төлеуді немесе несиені ресімдеумен банк айналысады. VLife Пайдаланушыға өзі таңдаған Банкпен ынтымақтастықта көмектеседі. Бөліп төлеу немесе несиені ресімдеу және өтеу шарттары, процесі VLife құзыретіне жатпайды. Тауарды бөліп төлеуі немесе несиені өтеудің бүкіл процесі Банктің құзыретіне жатады және VLife Операторына қатысы жоқ. VLife Банктің бөліп төлеуді немесе кредитті ресімдеуден бас тартқаны үшін, кредитті немесе бөліп төлеуді ресімдеу процесінде Сатушыға қаражатты есептегені немесе есептемегені үшін жауап бермейді. Тапсырысты қолма-қол төлеу VLife-та жүзеге асырылмайды.

4.5. Тауарлардың және ақша қаражаттарын қайтару Пайдаланушы алған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде өз тапсырысын қайтаруға мүмкіндігі бар. Тиісті сападағы тауарды қайтару, егер тауар толық жиынтықта болған, пайдаланылмаған, тауарлық түрі сақталған, тауардың Пайдаланушылық сапасы, пломбалар, фирмалық жапсырмалар, түпнұсқалық орамдағы штрих-кодтары бар биркалар сақталған жағдайда, сондай-ақ сатып алу және төлеу фактісін растайтын есеп айырысу құжаты (тауар жүкқұжаты) болған кезде мүмкін болады. Тізбесі ҚР АК 454-бабының 4-тармағында және қорғау туралы Заңның 30-бабында айқындалған тауарлар (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар; ішкиім; шұлық-ұйық бұйымдары; жануарлар мен өсімдіктер; метражды тауарлар, атап айтқанда, талшықтардың барлық түрлерінен жасалған маталар, трикотаж және гардин төсемі, жасанды үлбір, кілем бұйымдары, мата емес материалдар, ленталар, шілтер, баулар, сымдар, баулар, кабельдер, линолеум, Багет, пленка, клеенка; ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы және басқалар) қайтарылуға қабылданбайды. VLife жүйесінде жинақ ретінде ұсынылған элементті қайтарсаңыз, оның барлық құрамдастарын қайтаруыңыз керек. Сапалы тауарды қайтару және айырбастау мәселесінде Сатушы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңды басшылыққа алады. Қайтаруға және айырбастауға рұқсат етілген тиісті сапалы тауарлар Сатып алушы алғаннан кейін 14 (он төрт) күн ішінде қайтарылуы мүмкін, егер тауар пайдаланылмаған болса және тұтынушының пайдалану іздері болмаса: сызаттар, чиптер, дақтар және т. б.; тауар толығымен жинақталған және зауыттық орамасы сақталған; барлық жапсырмалар сақталған және зауыттық таңбалау; тауар өзінің тауарлық түрін және тұтынушылық қасиеттерін сақтайды. Сатушы тауарды өз қалауы бойынша 14 (он төрт) күннен астам мерзімде қайтаруды қабылдай алады, бірақ міндетті емес. VLife Сатушының тауарды 14 (он төрт) күннен асатын мерзімнен кейін қайтарудан бас тартқаны үшін жауап бермейді. VLife арқылы сатылған тауарды қайтару туралы сұрау VLife ішінде көрсетілген Сатушы нөміріне қоңырау шалу арқылы жасалады. VLife тауарды қайтару үшін жауап бермейді. Егер Сатушы кепілдік қызмет көрсетуден бас тартса, VLife жауап бермейді. Тауарларды қайтаруды Сатушы VLife жүйесінде өңдейді. Ақшаны қайтару Сатушының тауарды қайтаруға қабылдағанын растағаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Сатып алушының картасына ақша қаражатын қайтару мерзімі, егер Сатып алушы тапсырысты карта арқылы төлеген болса, Сатушы тауарды қайтаруға қабылдаған күннен бастап 3 (үш) күнді құрайды. Сатып алушы тапсырысты бөліп немесе несиеге төлеген болса, онда ақша көрсетілген мерзімде банкке аударылады. Бөліп төлеу шартын немесе несиені бұзу жауапкершілігі банкке жүктеледі. Банк Сатып алушы қол қойған кредитті ресімдеу немесе бөліп төлеу шартында көзделген айыппұлдарды, комиссияларды немесе өзге де төлемдерді талап етуге құқылы. Егер қайтарылғаннан кейін VLife төлемді Сатып алушыға карта бойынша жіберсе, бірақ ол өз банкінің кінәсінен оны ала алмаса, VLife жауапты емес.

4.6. Тауарларды сатып алу және сыйлыққа жіберу тәртібі Сыйлық ретінде тауарды сатып алу және жеткізу үшін Сатып алушы VLife сатып алу кезінде тиісті жолдарды толтыру арқылы Алушының мекен-жайы мен байланыс деректерін толтырады. VLife Сатып алушы көрсеткен Алушы деректерінің дұрыстығына жауап бермейді. Vlife, Егер Сатушы өкілдері жеткізу үшін Сатып алушымен және/немесе алушымен байланыса алмаса, жауап бермейді. Егер Алушы Сатып алушы оған жіберген тауарды қабылдаудан бас тартса, сондай-ақ Алушы оның нөміріне жіберілген растау кодын ала алмаса, VLife жауапты емес. Егер тауарды сыйлыққа жеткізу жүзеге асырылмаған жағдайда, Сатушы тапсырыстың күшін жоюды ресімдейді, ал Сатып алушының ақшалай қаражаты тапсырыстың күшін жоюды ресімдеген сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде оның картасына қайтарылады.

V. АВИАБИЛЕТТЕРДІ БРОНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

5.1. Шарттар

ДЖЖ (GDS) —көптеген авиакомпаниялар пайдаланатын авиабилеттерді дистрибуциялаудың жаһандық жүйелері.

Клиент – VLife қосымшасы арқылы авиабилеттердi брондау, шығару және сату қызметтерiн осы Келiсiмде белгiленген шарттар мен талаптар бойынша пайдаланған жеке тұлға.

Жолаушы – экипаж құрамына кірмейтін және әуе тасымалы шартына сәйкес немесе өзге де заңды негіздер бойынша әуе кемесінде тасымалданатын жеке тұлға.

Жолаушы купоны (Passenger coupon) - билеттің жолаушы мен оның багажын әуеде тасымалдау шартының жасалғанын куәландыратын электрондық-цифрлық жазба түрінде немесе қағаз жеткізгіште (БСО) ұсынылған бөлігі.

Агент – тікелей өзі немесе оның атынан осы авиакәсіпорынның әуе кемесінің, экипажының, жолаушыларының, багажының келуіне, жөнелтілуіне және тіркелуіне байланысты барлық рәсімдерді орындауға уәкілеттік берілген авиакәсіпорын атынан өкілдік ететін заңды тұлға.

Бронь — белгілі бір авиакомпанияның авиабилеттерінің нақты бағыт бойынша нақты күндерге, Клиентке белгілі бір құн бойынша бекітілетін алдын ала резерві.

Билет — (жолаушы билеті және багаж түбіртегі) - авиакомпания не оның агенттері беретін, жолаушыны әуеде тасымалдау талаптарымен шарт жасасқанын куәландыратын тасымалдауға арналған құжат.

Лоукостерлер, авиадискаунтерлер - авиабилеттерінің құны дәстүрлі авиажелілердің билеттерінен бірнеше есе төмен болуы мүмкін бюджеті төмен авиатасымалдаушылар. Әдетте, мұндай құн бортта тегін тамақтанудың болмауымен, тегін жүктің болмауымен, сондай-ақ авиакомпанияның веб-сайтында жарияланған бірқатар басқа шектеулермен қол жеткізіледі.

Күрделі әуе билеті — екі немесе одан да көп авиакомпанияларды пайдаланатын жол жүру билеті.

Тариф – авиакомпания бір жолаушыны тасымалдағаны үшін не жөнелту пунктінен межелі пунктке дейін белгілі бір маршрут бойынша және тиісті қызмет көрсету класында багаждың немесе жүктің массасы немесе көлемі бірлігін тасымалдағаны үшін алатын тасымалдау ақысы.

Сапар - әуе кемесінің (жоспарлы немесе жоспардан тыс) бағыттың бастапқы орнынан соңғы межелі орнына дейін бір бағытта орындалатын ұшуы.

5.2. Авиабилеттерді брондау сервисін пайдалану «Саяхат» тарауында авиабилеттерді брондау қызметін пайдалану келесі мақсаттарға арналған: Клиентке оның сұраныстары негізінде үшінші тұлғалар – авиакомпаниялар, агенттіктер, брондау жүйелері сатып алуға ұсынатын авиабилеттер туралы ақпаратты іздеу және ұсыну. және т.б., сондай-ақ оларды алу (брондау) процесін жеңілдету (автоматтандыру); бақылау, белгіленген бағыттарға әуе билеттерінің құны туралы статистикалық ақпарат. VLife арқылы Клиентке Агенттердің көрсетілген бағыттар мен күндерге әуе билеттерінің бағасы бойынша ұсыныстарымен танысу мүмкіндігі беріледі. VLife бағдарламалық жасақтамасы Клиентке әуе билеттерін сатып алу үшін қажетті деректерді толтыру және брондау үшін әуе билеттерін сататын Агентке жіберу мүмкіндігін береді. Кез келген Агенттің веб-сайтына, тауарына, қызметіне, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа, соның ішінде VLife ұсынған сілтемелер. Клиенттің қызметтерді сатып алуы үшін қажетті деректерді толтыру және оларды брондау мақсатында билеттерді сататын үшінші тарапқа жіберу үшін VLife жоғарыда аталған функционалдығын қамтамасыз ету осы тауарларды (қызметтерді) растау немесе ұсыныс болып табылмайды. , әрекеттер, тұлғалар).

5.3. Билеттерді сатып алу процесі VLife қосымшасы арқылы Агенттен авиабилеттерді сатып алу процесі Авиабилеттерді сатып алу (ресімдеу) және оларға ақы төлеу VLife қосымшасында, "Саяхат" бөлімінде жүргізіледі. Клиент VLife Агент пен Клиент арасындағы делдал болып табылатынын және авиабилеттерді сатуды жүзеге асырмайтынын, үшінші тұлғалар сатуға ұсынатын авиабилеттер туралы ақпараттың анықтығына, ақша аударымдарын жүзеге асыруға, тасымалдау шарттарын орындауға және т. б. кепілдік бермейтінін және жауап бермейтін мән-жайлар туралы хабардар етілген және түсінігін растайды. Көрсетілген жағдайларға қатысты даулы жағдайлар туындаған кезде Клиент оларды шешу үшін тікелей Агентке жүгінуге міндеттенеді. Клиент енгізілген деректердің дұрыстығына, оның ішінде Жолаушылар туралы енгізілген деректердің олардың паспорттық деректеріне сәйкестігіне жауапты. жолаушылардың жеке мәліметтеріне халықаралық стандарттар бойынша кез келген өзгерістер енгізілген жағдайда, билеттерді қайта ресімдеу кезінде қолжетімді тарифтер бойынша билеттерді қайта ресімдеу қажет. Билеттер Агент броньдау кезінде көрсетілген Клиенттің электрондық поштасына билеті бар хатты жіберу фактісі бойынша Клиентпен сатып алынған болып саналады. VLife арқылы билеттерді сатып ала (төлей) отырып, Клиент Келісім-шарттың 5.4. т. көрсетілген тарифті өз бетінше зерделегенін, түсінгенін және Клиент көрсеткен электрондық мекенжайға жіберілетін билетті сатып алуға қолдану қағидаларын қабылдағанын растайды. Клиент тарифті қазақ және/немесе орыс тілінде қолдану қағидаларын түсіндіру үшін Агенттің қолдау қызметіне өз бетінше жүгінуді немесе жүгінбеуді шешетіндігімен келіседі және билетті төлегеннен кейін билетті айырбастауға, қайтаруға байланысты барлық рәсімдерді Агент тарифті қолдану қағидаларына қатаң сәйкестікте ғана жүргізетіндігімен және тарифті қолданудың аталған ережелерін растағандықтан Клиенттің тариф мазмұны бойынша наразылықтары жоқ екендігімен келіседі. Клиент багаждың, қол жүгінің рұқсат етілген салмағы, габариттері және бірлік саны туралы ақпаратты өз бетінше нақтылау қажет. Клиент қандай құжат бойынша ұшу қажет (ішкі құжат немесе халықаралық паспорт), қажетті визалар, кіруге рұқсаттар, егулер, сақтандыру полистері және өзге де рұқсат беру құжаттары және межелі ел немесе ауысып отыру пункті үшін рәсімдер туралы ақпаратты өз бетінше нақтылауы қажет. VLife Клиентке авиаұшуларға байланысты, бағалар туралы, броньдағы өзгерістер туралы, рейстердің өзгеруі мен тоқтатылуы туралы ақпарат және т. б. сияқты ақпараттық хабарламаларды электрондық пошта және/немесе SMS арқылы жіберуге құқылы, алдын ала брондау сәтіне дейін VLife-nе, сондай-ақ ақпараттық тарату хаттарында жарияланатын бағалар туралы ақпарат оферта болып табылмайды. Авиакомпания белгілеген әрбір тариф бойынша билеттердің шектеулі санына байланысты өзекті баға төлқұжат деректерін енгізгеннен кейін және билеттер сәтті брондалғандығы туралы ақпарат пайда болғаннан кейін пайда болады.

5.4. Әуе билеттерін айырбастау және қайтару Әуе билеттерін айырбастау және қайтару әуекомпания белгілеген тарифтерді қолдану қағидаларына (бұдан әрі – «Тарифтерді қолдану қағидалары») сәйкес күн сайын тәулік бойы жүзеге асырылады, олар әуе билеттерін айырбастау туралы хабарламадан кейін жіберілген хатқа қоса беріледі. брондау кезінде көрсетілген Клиенттің электрондық поштасына Брондау жасау. Ақшаны қайтаруға немесе айырбастауға өтініш беру үшін электрондық билеті бар хатта көрсетілген поштаға брондау кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайынан сұрау салу немесе брондау кезінде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалу қажет. Билеттерден бас тарту кезінде ақшаны қайтару Тарифтерді қолдану ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылады. Билеттің ақшасын қайтару үшін Жолаушы рейс купоны бар билетті ұсынады. Пайдаланылған рейс купондары бар билет Жолаушыны тасымалдау және ақшаны қайтару үшін жарамсыз. Әуе компаниясы Жолаушы мен оның багажын тасымалдауға арналған ұшу купондарын Жолаушы купонында көрсетілген жөнелту нүктесінен бастап қатаң реттілікпен ғана қабылдайды.

5.5. Жауапкершілік. Жауапкершілікті шектеу

Тапсырыс беруші билеттерді өз бетінше қайтаруға жауапты. Билеттер Клиенттерге осындай билеттерді сататын GDS, арзан авиакомпаниялар (және т.б.) ережелеріне сәйкес қайтарылады. Егер билет қайтарылса, енді билетті қалпына келтіру мүмкін емес.

VLife Операторы мыналарға жауап бермейді:

· рейстер, билеттер туралы ақпараттың дәлдігі үшін,

· рейсті тоқтату үшін,

· Агент сатқан билет жалған болып шықса,

· Егер Клиент билетке сәйкес рейске жете алмаса, билетті алмаса, ақшаны уақытында қайтара алмаса,

· рейстермен байланысты мәселе үшін - кідірістер, өзгерістер, апаттар.

VI. VLIFE ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ

6.1. Шарттар

Клиент – физическое лицо, которому открыт Счет и являющееся держателем Карты.

Төлем – тауарлар мен қызметтер үшін төлем және VLife мобильді қосымшасында жүзеге асырылатын басқа да операциялар, VLife жүйесінде жүргізілген, Картаның (немесе) Клиенттің Шотының деректемелерін пайдалана отырып орындалады.

Карта – Төлемдер жүзеге асырылатын Клиенттің банктік төлем картасы.

Клиент – шот ашылған және Карточка ұстаушысы болып табылатын жеке тұлға.

Жеке кабинет – Клиентті сәйкестендіру және Аутентификациялау кезінде VLife қызметі қол жеткізетін және Клиентке белгілі VLife электрондық банктік қызметтерін көрсетуге және Клиентпен жасалған келісімдерде көзделген басқа мақсаттарға арналған ақпараттық кеңістік.

Бөліп төлеу/Несие – тауарды төлеу тәсілі, төлем тауарлардың құнының толық көлемінде емес, белгілі бір уақыт аралығында бөліп төлеу арқылы жүзеге асырылады.

6.2 VLife Серіктестерінің тауарларын төлеу тәртібі Тауарды үш тәсілмен төлеуге болады: төлем картасының көмегімен, балдардың көмегімен, несие немесе бөліп төлеу арқылы. Тапсырысты қолма-қол төлеу VLife-та жүзеге асырылмайды.

6.2.1. Тауарды төлем картасымен төлеу үшін сатып алуды ресімдеу бетінде картамен төлеуді таңдау қажет. үшін. Картаны қосу үшін Пайдаланушы VLife-та төлем жасау немесе сатып алуы керек. Ол үшін тапсырысты рәсімдеу немесе төлем бетіндегі "Жаңа карта" батырмасын басу қажет.

6.2.2. Тапсырысты ішінара немесе толығымен ұпайлармен төлеу үшін Пайдаланушы VLife қосымшасына кіріп, "Маркет" бөлімін ашып, "Тапсырыс" тармағын таңдап, тапсырысты төлеуге бағытталған ұпайлармен төлеуді таңдап, "Төлеу"түймесін басу керек. Содан кейін Пайдаланушы төлемді Пайдаланушы қосымшада тіркелген телефон нөміріне жіберілетін тексеру кодын енгізу арқылы растауы қажет.

6.2.3. Тауарды несие немесе бөліп төлеу арқылы төлеу. Пайдаланушы бөліп төлеу немесе несиені рәсімдей алады. Ол үшін сатып алу кезінде бөліп төлеу немесе несие арқылы төлемді, бөліп төлеу немесе несие мерзімін, банк арқылы төлемді таңдап, сауалнаманы алдын ала жіберіп, банктің шешімін күту. Бөліп төлеу немесе несиеге өтінімді алдын ала мақұлдағаннан кейін Пайдаланушы хабарлама арқылы Банктің одан әрі нұсқаулықтарын алады.

6.2.4. Пайдаланушы тауарды «Таңдаулыларға» қосып, кейінірек төлем жасай алады.

6.2.5. Тапсырыстан бас тарту Егер Пайдаланушы қандай да бір себептермен тауарды алмаса, Тапсырысты жоюға болады. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Пайдаланушыға ақша қайтарылады.

VII. VLIFE КЛУБ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Терминдер

VLife Клуб – VLife қосымшасында және жанармай құю станцияларында белгілі бір транзакциялар үшін ұпай жинауға мүмкіндік беретін Клиенттің бейілділік бағдарламасы.

VLife Клуб мәртебесі — бұл VLife жүйесіндегі төлемдер үшін Пайдаланушыға берілетін артықшылықтардың деңгейі.

Артықшылықтардың өсуі бойынша мәртебелер - Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond.

Бейілділік бағдарламасы – бұл VLife қосымшасына достарын, туыстарын және таныстарын шақыру үшін Пайдаланушыға ұсынылатын ыңғайлы әдіс.

7.2. VLife Клубына қатысу Пайдаланушы VLife қосымшасында тіркелген кезде VLife Клуб қатысушысы болады. Пайдаланушы VLife қосымшасын қолдана отырып, VLife және АЖҚС – да неғұрлым көп сатып алулар жасаса, мәртебесі соғұрлым жоғары болады. VLife қосымшасында және АЖҚС төлемдердің белгілі бір санын жинай отырып, Пайдаланушы жаңа мәртебеге ие болады. Мәртебе неғұрлым жоғары болса, Пайдаланушыға қосымшада көбірек артықшылықтар беріледі. VLife қосымшасындағы мәртебелер бойынша артықшылықтар мен ұпайларды есептеу №1 кестеде келтірілген.

№1 кесте: VLife қосымшасында мәртебе бойынша артықшылықтар мен ұпайларды есептеу
МәртебеVLife қосымшасындағы транзакциялар сомасы, теңгеМинималды кэшбэк - жинақталған ұпайлардың %
Bronze0 – 349 999Тауарды сатып алу үшін – 1%
Silver350 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,1%
Gold 700 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,2%
Platinum1 050 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,3%
Diamond1 350 000-нан бастапТауарды сатып алу үшін – 1,4%

7.4. VLife Клубында Пайдаланушыларға ұпай жинау және пайдалану мүмкіндігі беріледі. VLife Клубындағы ұпайлар жанармай құю станцияларында МӨ және ХТТ сатып алу үшін, сондай-ақ «Маркет» бөліміндегі тауарларды толық бағаға сатып алу үшін беріледі. VLife Клубында ұпайларды есептеу осы Шарттың талаптары бойынша және № 2-№ 5 кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. VLife Операторы кез келген уақытта қосымшада ұпайлар есептелетін транзакциялар санын да, VLife Клубында Пайдаланушыға есептелген ұпайлар мөлшерін де шектеуге құқылы.

№2 кесте GASENERGY АЖҚС-да отын құю кезінде есептеулер
МәртебеАИ-92АИ-95АИ-98АИ-100АИ-92 Premium
Bronze1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр1 тг/литр
Silver1.5 тг/литр2 тг/литр2 тг/литр2 тг/литр1.5 тг/литр
Gold 2 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр2 тг/литр
Platinum3 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр3 тг/литр
Diamond4 тг/литр5 тг/литр5 тг/литр5 тг/литр4 тг/литр
№3 кесте "Qazaq Oil және ҚазМұнайГаз АЖҚС-да отын құю кезінде есептеулер"
МәртебеАИ-92АИ-95АИ-98АИ-92 Premium
Bronze3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр3 тг/литр
Silver3.5 тг/литр3.5 тг/литр3.5 тг/литр3.5 тг/литр
Gold 4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
Platinum4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
Diamond4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр4 тг/литр
№4 кесте: "GASENERGY АЖҚС-да ХТТ сатып алу кезіндегі есептеулер"
МәртебеТемекі өнімдеріАзық-түлік өнімдеріАзық-түлік емеФаст-фудҚызметтер
Bronze0%1%1%1%1%
Silver0%2%2%3%3%
Gold 0%3%3%6%6%
Platinum0%4%4%9%9%
Diamond0%5%5%12%12%
№5 кесте: "Qazaq Oil және ҚазМұнайГаз АЖҚС-да ХТТ сатып алу кезіндегі есептеулер"
МәртебеТемекі өнімдері, сусындарАзық-түлік өнімдеріАзық-түлік емесФаст-фуд
Bronze0%2%2%2%
Silver0%2%2%2%
Gold 0%2%2%2%
Platinum0%2%2%2%
Diamond0%2%2%2%

7.5. Ұпайларды есептеу кезінде Пайдаланушының толық баға бойынша сатып алған барлық тауар, сондай-ақ жеңілдікпен берілетін тауар мен науқан бойынша тауарды қоса алғанда алынады

7.6. VLife мобильді қосымшасында тауарларды сатып алу кезінде ұпайларды есептеу тәртібі мен көлемі VLife клубында Ұпайлар Пайдаланушыға "Маркет" бөліміндегі тауарларды толық бағаға сатып алғанда беріледі. Жинақталған ұпайлардың мөлшері сатып алу сомасына және мәртебесіне байланысты болады (№1 кестені қараңыз). VLife қосымшасында 1 ұпай 1 теңгеге тең. Ұпайлар Пайдаланушы тауарды/тауарларды алғанын растағаннан кейін 36 (отыз алты) сағат ішінде беріледі. Жиналған ұпайлар Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетіледі.

7.7. Тауарды және ұпайларды қайтару:

· Ұпайлар арқылы сатып алынған тауарларды қайтару Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ережелер мен мерзімге сәйкес жүзеге асырылады.

· Ұпайлар арқылы сатып алынған тауар қайтарылғаннан кейін ұпайлар 3 (үш) жұмыс күн ішінде Пайдаланушының шотына қайтарылады

· Пайдаланушыға ұпайлар есептелген тауар қайтарылған жағдайда, Пайдаланушының шотынан осы тауарды сатып алғаны үшін есептелген ұпай есептен шығарылады

· Егер қайтарылған тауар үшін жинақталған ұпайлар пайдаланылған болса, Пайдаланушының шотында теріс теңгерім қалады

· Болашақта есептелетін ұпайлар ең алдымен Пайдаланушының шотындағы қарызды өтейді.

7.8. VLife ұпайларды есептеу, жұмсау, жою үшін арнайы шарттарды белгілей алады, соның ішінде ұпайларды пайдалану мерзіміне қатысты.

7.9. VLife заңсыз есептелген ұпайларды жою құқығын өзіне қалдырады. Сонымен қатар, VLife Клуб қатысушының жауаптылығына күдік туындаған жағдайда (соның ішінде жалған ақпарат, VLife бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану кезінде теріс, сенімсіздіктің басқа көріністері және т.б.), сондай-ақ, егер тексеру барысында VLife Клуб қатысушысының жеке өзі немесе оның қатысуымен ұпайларды заңсыз тұрғыда алумен байланысты жосықсыз әрекеттер, ұпайларды есептеу шартында бұзушылық, манипуляциялық әрекеттер, сондай-ақ VLife немесе үшінші тұлға үшін материалдық, бедел және басқа да негативті салдарға әкелетін жағдайлар анықталған кезде, VLife компаниясы өз қалауы бойынша VLife клуб қатысушысын бұгаттауға құқылы.

VIII ҰПАЙЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

8.1. VLife қосымшасында ұпайлар беріледі:

8.1.1. АЖҚС-да банк картасымен және/немесе қолма-қол ақшамен немесе мультиплатпен төлеу процесінде Пайдаланушы VLife қосымшасында тіркелген өзінің нөмірін кассирге жазғаннан кейін немесе кассада транзакция жасау сәтіне дейін (ХТТ және МӨ үшін төлеу) кассир VLife қосымшасында тіркелген бейілділік картасын сканерлеген кезде. Ұпайлар банк картасымен және/немесе қолма-қол ақшамен төленген сомаға, оның ішінде №2 кестеде (жоғарыда) көрсетілген мөлшерде мультиплатамен төленген сомаға ғана есептеледі.

8.1.2. VLife қосымшасында транзакция кезінде қосымшаның "Маркет" бөлімінде толық бағасына (несиесіз немесе бөліп төлеусіз) және Пайдаланушы тауарлар мен қызметтерді алғанын растағаннан кейін ғана сатып алған кезде; мультиплат арқылы банк картасымен төленген кезде.

8.1.3. Ұпай сомасы бағдарламадағы Пайдаланушының мәртебесіне байланысты.

8.2. VLife қосымшасында ұпайлар берілмейді:

· Егер Клиент кассада тіркелген ұялы телефон нөмірін айтпаса немесе VLife қосымшасында тіркелуді жоспарлап отырса,

· кассада VLife қосымшасында тіркелген немесе тіркелуге жоспарланған бейілділік картасын транзакция жасалған уақытқа дейін сканерлеуге ұсынбаса;

· VLife қосымшасындағы "Маркет" бөлімінде тауарларды несие немесе бөліп төлеу арқылы сатып алу бойынша транзакциялар үшін;

· жеткізу сомасын төлегені үшін;

· ұпайлар үшін ұпай берілмейді;

· АЖҚС-да сатылатын темекі өнімдері үшін;

· "Төлемдер" бөліміндегі төлем үшін;

· "Саяхат" бөлімінде авиабилеттерді төлегені үшін.

8.3. Ұпайлардың есептелуі мен қолданылу мерзімі VLife қосымшасының ішінде АЖҚС-да МӨ және ХТТ үшін төлемдері бойынша транзакция кезінде ұпайлар Пайдаланушыға транзакция аяқталған сәттен бастап 1 секундтан 24 сағатқа дейінгі кезеңде (интернет – қосылу қолжетімсіз болған немесе қосымшадағы техникалық ақаулар болған жағдайда -24 сағатқа дейін) есептеледі. VLife қосымшасының ішіндегі транзакция кезінде Пайдаланушы тауарларды алғанын растағаннан кейін ұпайлар 36 сағат ішінде есептеледі. Ұпайлардың жарамдылық мерзімі VLife қосымшасында ұпайлардың алғашқы есептелген күнінен бастап 12 күнтізбелік айды құрайды.

IX. ҚОСЫМШАҒА ЕНГІЗІЛГЕН ОЙЫН ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Терминдер

Ойын – VLife қосымшасына орнатылған ойын бағдарламасы

9.2. VLife қосымшасына тіркеле отырып, Пайдаланушы осылайша ойынға қатысты ережелермен келіседі. VLife Операторы ойын және оның ережелерін жою, жаңарту, өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

9.3. Егер ойынның интерфейсі, процессі, ережелері және басқа компоненттері Пайдаланушыны қанағаттандырмаса немесе оны негативті жолмен қорласа, VLife жауап бермейді.

9.4. Пайдаланушының құрылғысынан немесе аккаунтынан үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелетке толмағандардың ойынға кіруіне VLife жауапты емес.

9.5. Пайдаланушы ойынды сол қалпында қабылдайды. VLife ойындағы ақаулар мен қателіктер үшін жауап бермейді.